Jazyky

           
              

 

 "Vítejte v modulu Jazyky"  

Chcete si navíc promluvit s učitelem? Nechat si doporučit další postup ?  Registrujte se!

Jazyková škola Skřivánek – exkluzivní partner ucenionline.com pro sekci Jazyky www.skrivanek.cz


Karel Čapek

 

 
*Toto je pouze náhledová verze dokumentu. Celý dokument si můžete prohédnout po registraci
Typ materiálu
Dokument - Základní orientace
KOMU
ZŠ 2. Stupeň
TÉMA
Karel Čapek – život a dílo
JAK
učitel, RODIČ ðžák
Počet stran
6
 
 Karel Čapek – život a dílo (zapamatuj si zaškrtnuté žlutě)
1)   Život Karla Čapka:
ð 1890 narozen v Malých Svatoňovicích, dětství strávil v Úpici
ð Světové známý spisovatel, novinář (Národní listy, Lidové noviny), překladatel
ð Rád cestoval a pracoval na zahradě (kniha Zahradníkův rok), láska ke zvířatům
ð Bratr Josef Čapek – malíř a spoluautor několika děl – Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada
2)   Přínos Karla Čapka:
ð Demokrat, humanista
ð Žánrová rozmanitost, bohatost jazyka, výborná stylistika, hluboká myšlenka děl
ð Novinář – tvůrce „sloupku“ – krátkého textu v pravém sloupci úvodní strany novin, vtipné zpracování aktuálních událostí
 
 
 
3)   Dílo Karla Čapka:
1)    Do roku 1921
ð Povídky Boží muka, Trapné povídky – téma svobody člověka, smyslu života, poznání pravdy
ð Hra Loupežník – střety výbojného mládí a opatrných a mnohdy pokryteckých dospělých, boj o právo na lásku
ð Překlady z francouzštiny – Francouzská poezie moderní doby
 
2)    Do pol. 20. let
-     Dramatické a románové utopie, převratné vynálezy ohrožující samotnou existenci lidstva.
ð R.U.R. 
-     alegorická hra, obava z existence lidstva ( vynález umělého člověka ohrožuje budoucnost lidstva),
-     řešení konfliktu – v robotech se probudí lidská vlastnost – cit,
-     poprvé použito slovo „robot“, dnes mezinárodní
 
ð Ze života hmyzu
-     Hra, prvky expresionismu
-     Kritika lidských chyb a nedostatků – obrazně zachyceny na jednání jednotlivých druhů hmyzu
-     Postava tuláka, který pozoruje život hmyzu a hledá smysl života
 
ð Továrna na absolutno
-     Utopický román
-     Vynález síly, která mění lidi, konflikty – válka a ničení
 
ð Krakatit
-     Utopický román
-     Vynález velice účinné třaskaviny, která může zničit celý svět
-     Myšlenka odpovědnosti vědce a vynálezce
 
ð Věc Makropulos
-     Utopické drama – téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti
 
3)    Přelom 20. a 30. let
Drobné prózy, sloupky, fejetony
ð Povídky z jedné kapsy
ð Povídky z druhé kapsy
-     Témata z černé kroniky s detektivní zápletkou
 
 
-     Filozofie relativismu – záhada je logicky vyřešena, ale zůstává neoznačeno, na čí straně je zlo
-     Vypravěčské umění, živý hovorový styl, zaměřeno na detail
ð Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever
-     Cestopisné fejetony
 
4)    30. léta
-     Románová noetická trilogie (noetika = nauka o poznání)
ð Hordubal
ð Povětroň
ð Obyčejný život
-     Společný prvek - relativismus, tzn. snaha vidět vše z několika stran, pravda je relativní, neexistuje jediná absolutní pravda
 
5)    Konec 30. let
-     Téma ohrožení lidskosti a lidské civilizace – nutnost sjednotit se proti fašismu
ð Válka s mloky
-     Satirická alegorie, fejetonní utopický román
-     Kritika kapitalistické zištnosti,
-     Fašismus a rasismus je představován mloky (obdoba robotů – zneužitelné bytosti), varování před jeho nebezpečím
 
 
ð Bílá nemoc
-     Konflikt jedince a vládnoucí skupiny, střet ideálů demokracie x diktarury
-     Doktor Galén umí jako jediný na světě vyléčit nemoc, která epidemií ohrožuje svět. Lék chce vydat pouze pod podmínkou zastavení válek a léčí pouze chudé. Jeho pokus o změnu je zmařen zfanatizovaným davem.
-     Varování před sílícím fašismem
 
ð První parta
-     Román z hornického prostředí
-     Proti zkáze se lze bránit lidskou solidaritou a vzájemnou pomocí
 
ð Matka
-     Osobní tragédie matky, jejíž tři synové a manžel byli zabiti ve válce. Matka vede fiktivní rozhovor s mrtvými a odmítá poslat svého posledního syna na bojiště. Po poznání krutosti nepřítele, který nešetří ani děti však nastává zlom. – Matka vkládá synovi do rukou zbraň.
-     Výzva k boji proti násilí a nelidskosti.
 
ð Život a dílo skladatele Foltýna
 
-     Nedokončený román
6)    Tvorba pro děti
ð Dášenka, čili život štěněte
ð Devatero pohádek( spoluautorství J. Čapka)
 
Kompletně zpracované dílo v elektronické podobě najdete na www stránkách Městské knihovny v Praze http://www.mlp.cz/karelcapek/.