Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Mnohočleny - úvod

  Pouze náhled - více po registraci

Mnohočleny
Jednočlen je výraz, který obsahuje pouze:
     číslo např. -9
     proměnnou např. x
     součin čísel nebo proměnných např. 5c, 11uv, -t
     podíl např. 15/p
     mocninu nebo odmocninu např. k2, Ö7
Číslo, které se v jednočlenu vyskytuje, nazýváme koeficient.
     5c koeficient 5, proměnná c
     x koeficient 1 ( x = 1x ), proměnná x
     -t koeficient -1, proměnná t
     11uv koeficient 11, proměnné u, v

 

Připomeň si:
     výraz 3x znamená 3 . x
     výraz 6a2b3 znamená 6 . a . a . b . b . b
Opačné výrazy
3y a  -3y 
-9ab a 9ab
( x + 3 )  a - ( x + 3 )

 

Mnohočlen je jednočlen nebo výraz, který se dá zapsat jakou součet nebo rozdíl několika jednočlenů.
     jednočlen 6a, 5, -3ab
     dvojčlen 6a – 5, -3ab + 6a
     trojčlen -3ab – 6a + 5
     čtyřčlen a + ab – 6b + 8
Zestručnění – u záporných koeficientů závorky vynechej.
5a + ( - 3 ) = 5a – 3
( -2ab ) + 1 = -2ab + 1