Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců

  Pouze náhled - více po registraci

Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců
Vytýkání
      koeficienty mnohočlenu rozlož na součin prvočísel, mocniny zapiš jako součin základů
      najdi všechny společné činitele všech členů
      vytkni společné činitele před závorku
      do závorky zapiš zbylé členy
      nezapomeň výsledný výraz zjednodušit
      o správnosti rozkladu se přesvědčíš zpětným vynásobením
8a3b + 4a2b – 12a2b22 . 2 . 2 . a . a . a . b + 2 . 2 . a . a . b2 . 2 . 3 . a . a . b . b
= 4a2b . ( 2a + 1 – 3b )
 

 

Vytknutí závorky
Zapiš jako součin 2 . ( a + b ) + c . ( a + b)
v tomto případě mají oba členové společnou závorku ( a + b ), takže vytkneme závorku, do druhé závorky zapíšeme zbytek
2 . ( a + b ) + c . ( a + b) = ( a + b ) . ( 2 + c )
Vytknutí -1
Zapiš jako součin 2 . ( a - b ) + c . ( b – a )
v tomto případě jsou v závorkách opačné výrazy; aby bylo možné závorku vytknout, vynásobíme jí číslem -1 ( tak se změní znaménka v závorce )
b – a = -1 . ( -b + a ) = -1 . ( a – b )
2 . ( a - b ) + c . ( b – a ) = 2 . ( a – b ) + c . ( -1 ) . ( a – b ) =
2 . ( a – b ) - c . ( a – b ) = ( a – b ) . ( 2 – c )