Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Počítání se závorkami

 Řešené příklady

Vypočti 12 + 3 . 5 =

     v tomto příkladě není závorka
     nejprve provedeme násobení, potom sčítání

12 + 3 . 5 = 12 + 15 = 27

Vypočti (12 + 3) . 5 =

     v tomto příkladě je závorka
     nejprve provedeme výpočet závorky, potom násobení

(12 + 3 ) . 5 = 15 . 5 = 75