Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Slovní úlohy - počítání s desetinnými čísly

 Náhledová verze - vše otevřete po přihlášení :

 

 

Řešený příklad 1:

Alena skočila do dálky 3,65 m, Bára 3,6 m a Daniela 3,71 m. Sestav pořadí jejich výkonů ( od největšího po nejmenší ).

     v úloze máme porovnat tři čísla:   3,65  3,6  3,71
     snadno určíme největší z čísel: 3,71 ( na místě desetin je číslo 7)
     porovnáme čísla 3,65 a 3,6 – můžeme doplnit nulou tak, aby měla stejný počet desetinných míst – 3,6 = 3,60
     porovnáním dostaneme 3,65 > 3,60
     seřazení podle výkonů od největšího po nejmenší:

 

  Daniela  3,71 m 

  Alena 3,65 m 

  Bára 3,6 m

 

 

 

Řešený příklad 2:

V balíčku je 5 m stuhy. Na olemování ubrusu maminka spotřebovala 2,9 m a 1,3 m stuhy použila na ozdobení ubrusu. Kolik m stuhy ještě zbylo?

     nejprve vypočítáme, kolik m stuhy maminka spotřebovala:

  2,9 m na olemování + 1,3 m na ozdobu = 4,2 m

     zbylo tedy 5 – 4,2 = 5,0 – 4,2 = 0,8 m

Mamince zbylo 0,8 m stuhy.