Dějepis

           
              

 

"Vítejte v modulu Dějepis!

Pokud se chcete na něco zeptat nebo si nechat doporučit od učitele ?Registrujte se!     


Středověk TEST

Středověk TEST

Automatický test, který Vás okamžitě ohodnotí. Test na téma Středověk. Dozvíte se například, kdo to byli Vikingové, kdo pořádal tzv. křížové výpravy a kdo ovládl v 11.století Anglii. Test Vám přidělí body podle úspěšnosti.

VESELÁ TRIČKA - hračka + užitečná učební pomůcka - KOUPIT ZDE

4 kredity

Vznik Československa TEST

Vznik Československa TEST

 Automatický test, který Vás okamžitě ohodnotí. Test na téma vznik Československa. Jak a kým byl tento stát založen. Ověřte si své zanalosti online.

4 kredity

Československo 1948-1953

Československo 1948-1953

 Krátký flešový dokument popisující dějiny Československa v letech 1948-1953, v době největší komunistické totality. Navazuje na dokument "Poválečné Československo."

VESELÁ TRIČKA - hračka + užitečná učební pomůcka - KOUPIT ZDE

1 kredit

Poválečné Československo

Poválečné Československo

Prezentace s výkladem na téma poválečné Československo. Dozvíte se více o událostech po roce 1945 a postupném nástupu diktatury komunismu.

3 kredity

Dějepisný kvíz č. 1

Dějepisný kvíz č. 1

Soubor otázek s automaticky nastaveným hodnocením a počtem bodů, jež prověří Vaše znalosti z látky dějepisu. Příklad v kterém roce upravila Marie Terezie školství ? 

3 kredity

Marie Terezie a Josef II.

Marie Terezie a Josef II.

 Stručný výtažek informací o panovnících Marii Terezii a Josefu II.  Obshuje pouze vyklad látky .

0 kreditů

Svět po roce 1945 - po 2. světové válce

Svět po roce 1945 - po 2. světové válce

 Jaké hlavní události se staly ve světe po ukončení 2. světové války. Na to vám odpoví tento dokument. Dokument je vhodný jako výklad látky nebo krátké opakování.

3 kredity

Aztéková - Předkolumbovská Střední Amerika

Aztéková - Předkolumbovská Střední Amerika

 Zda víte, kdo to byli Aztékové ? Kde a kde žili ? Co vynalezli ? Jaký a proč byl jejich konec . Krátký dokument popisující základní charakteristiku .

2 kredity

Fascinující říše Inků  - Inkové

Fascinující říše Inků - Inkové

Kdo byli Inkové ? Tajemná a mnoha bájemi opředená říše, která zanikla pod nájezdy Španělů. Říše, která se rozkládala na velké části dnešní Jižní Ameriky. Fascinujíc říše inků . Podívejte se na mnoho zajímavých informací.

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

7 kreditů

Julius Caesar

Julius Caesar

Automaticky se posunující dokument o slavném římským vojevdci Gaius Iulius Caesar . Čím se proslavil ? Data, bitvy, mapy, tažení....

4 kredity

Athény

Athény

Automaticky se posunující dokument, který Vám dá pár zajímavých informací o Athénách.

 Hrajte vědomostní DOMINO a vyhrajte výbavu do školy  ZDE

 

0 kreditů

Kvíz z dějepisu

Kvíz z dějepisu

Interaktivní Chcete si zábavnou formou zopakovat látku z dějepisu za 7. až 8. ročník ?  Spuste si tento dokument, kde se například dozvíte , kdo to byl Homér, Attika, Polis, jak se jmenoval legendární marathónský běžec atd.

2 kredity

Slované

Slované

INTERAKTIVNÍ  Jaký byl způsob života našich předků ? Kde a jak žili Slované ? Dozvíte se v tomto interaktivním dokumentu.

7 kreditů

Reformace

Reformace

Web interaktivní prezentace , Co to byl odpustek a k čemu sloužíl ?  kdo byl John Vinklef ? Kod byl Jan Hus ? A čím se proslavil Martin Luther  ?

5 kreditů

Vánoce v minulosti

Vánoce v minulosti

Jak vypadaly Vánoce v historii Vám ukáže tento dokument. Poutavá animované prezentace PowerPoint

5 kreditů

Imperialismus počátek 20. století

Imperialismus počátek 20. století

Co je to imperialismus ? Proč vznikl ? Jaký býl konec 19. století a počet století 20 ? Kdo to byl V.I.LENIN, Monet, Čajkovsky, Wilde a co je spojovalo a co rozdělovalo ? Jak vypadal svět : USA, Rusko, Británie ? Co to byla Trojdohoda a co Trojspolek ? Proč vznikly -  Impresionismus, symbolismus, secese .. ? Více v dokumentu.


Václav Havel - prezident a dramatik

Václav Havel - prezident a dramatik

To nejpodstatnější o největší osobnosti polistopadových dějin ! Prvním polistopadovém československém a následně českém presidentovi a jeho dráze úspěšného dramatika

5 kreditů

2. světová válka postup na frontě

2. světová válka postup na frontě

Interaktivní dokument o vývoji útoků a fronty v 2. světové válce. Podívejte se na mapu postupu hitlerovského Německa a následných protiútoků ze západu a východu. Napiště na toto téma referát

Doporučte tuto učební látku svým známým na Facebooku ZDE

 

 

8 kreditů

Vývoj Rakousko-Uherska a Čechy

Vývoj Rakousko-Uherska a Čechy

Pročtěte si poutavý dokument , který Vás zorientuje v době konce Rakouska-Uherska v českých zamích a varianty, které by mohly nastata, kdyby R-U neprohrálo válku.

6 kreditů

Francois Villon

Francois Villon

François Villon (1429 Paříž – 1463 či později) byl francouzský básník. Jeho pravé jméno bylo François de Montcorbier nebo François des Loges (jméno Villon převzal od pařížského kaplana Guillauma de Villon, nejspíš z vděčnosti). Více v prezentaci !

4 kredity

Giacomo Casanova

Giacomo Casanova

NÁŠ TIP ! : Poutavá a perfektně zpracovaná prezentace o jménu, které je u nás spojováno pouze se záletnictvím - Giacomo Casanova. Víte, že ale tento člověk byl i zdatný diplomat  a zemřel v Česku ? Shédněte tuto perektní prezentaci kolegy Miroslava Ptáčka.

Doporučte tuto učební látku svým známým na Facebooku ZDE

11 kreditů

Výroba středověk

Výroba středověk

Interaktivní : Středověk je obecně popisován jako obodbí  tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace , jaká však byla výroba a čím se vyznačovala v tomto obodbí ? Dočtete se v této velmi pěkně zpracované prezentaci od Miroslava Ptáčka

13 kreditů

1.světová válka část 2

1.světová válka část 2

Co bylo bezprostřední příčinou 1. světové války ? Jaký byl její průběh, po jednotlivých letech a jaké její důsledky . Včetně krátkého testu na konci.

12 kreditů

2. světová válka část 2.

2. světová válka část 2.

Krok po kroku půjdete v dokumentu věnovaném 2. světové válce. Bodově, ale při tom výstižně zpracovaný 21 stránkový dokument Vám bude líčit růst diktátu Adolfa Hitlera i jeho postupný pád. V dokumentu půjdete rok, po roku od Německa, do Československa a dále na východ a západ. Až k pádu fašistického Německa. Na konci Vás čeká TEST pro prozkoušení toho, co jste si zapamatovali.

14 kreditů

Arabská říše

Arabská říše

V tomto dokumentu najdete ,  jak vznikla a  jak se vyvíjela tzv . Arabská říše. Vysvětlíme si, do to byl byl Mohamed , co hlásil v tehdejší době. Dale se dozvíte co byl a je Korán, atd. Včetně krátkého testu

Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku zde


Franská říše

Franská říše

Kdo to byly Merovejovci ? Kdy se datuje nástup Franků ?Znáš Karla Martela ? Vše podstatné zpracované do prezentace PowerPoint

6 kreditů

Vznik Země

Vznik Země

Bodový extrakt zabývající se vznikem planety Země. Vývojem na Zemi, podmínkách a vývoji člověka. Opět včetně krátkého testu.

9 kreditů

Vilém I. dobyvatel

Vilém I. dobyvatel

Čím se proslavil Vilém I. dobyvatel ? Proč se mu říkalo Bastard ? V kolika letech nastoupil na trůn a v jaké době a komu vládl ? PLUS spousta dalších užitečných a hlavně zajímavých informací

4 kredity

Svatá Anežka Česká

Svatá Anežka Česká

O co se zasloužila Anežka Česká. Kdo byl její otec. Proč  a kým byla následně prohlášena za svatou

 Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku ZDE

2 kredity

Alexandr Makedónský

Alexandr Makedónský

Jak se dostal k trůnu mladý Alexandr a kdo byl jeho otcem ? Kdo byl úhlavním nepřítelem Alexandra a jak se s tímto rivalem vypořádal ? Kam až se začala rozpína říše zvaná Alexandrie ? Jaký byl konec této říše a jak zemřel velký válečník Alexandr Makedónský ?

 Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku ZDE

5 kreditů

Křižácké výpravy

Křižácké výpravy

Proč vznikly křižácké výpravy ? Co měly za cíl tyto bojové cesty ? Kdo je inicioval ? Jak skončily a proč ? Zda-li pak znáte jméno Urban II ? Kolik lidí nalákaly křižácké výpravy do svých řad - 5-10-20-30-100 tisíc ?

3 kredity

Vikingové

Vikingové

Odkud pocházelo společenství Vikingů ? Kdy datujeme období Vikingů ?  Jaká místa osídlovali ? Čím se Vikingové vyznačovali ...+   mnoho zajímavostí a krátky test

6 kreditů

Pravěk-Slované souhrně

Pravěk-Slované souhrně

Čím se vyznačovala jednotlivá období od pravěku - po obodbí tzv. Slovanů? Jak se liší starší a mladší doba kamenná . A jak vznikl název Čechy , od jakého kmene ? Pouze stručně -souhrně . + krátký text.

4 kredity

Pravěk (prezentace)

Pravěk (prezentace)

Jeden z dalších dokumentů od našich aktivních žáků. V tomu power pointovém dokumentu se dozvíte stručně - vývoj člověka . Čím byly charaketristické obodbí : "TŘETIHORY, ČTVRTOHORY ...Jak se vyvíjel druh Homo.

6 kreditů

Vznik Rakousko-Uherska

Vznik Rakousko-Uherska

Proč muselo vzniknout Rakousko Uhersko ? Jakou státní formu, monarchii nahradilo ? Co se dělo v Čechách ? Jaké důsledky rozdělení Rakouska mělo na okolní svět - včetně malého testu na vyzkoušení znalostí

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

 

6 kreditů

Mezopotámie ( dokument 2 )

Mezopotámie ( dokument 2 )

Dokument o Mezopotámii č. 2. Dozvíte se kde se nacházela ? Kdy, v jakém letopočtu + vůdčí osobnosti této civilizace

7 kreditů

Realismus a 2.polovina 19.století

Realismus a 2.polovina 19.století

Co to byl realismus ? Proč vznikl ? Kdo jsou jeho zástupci. A jak vypadala Evropa v 2.polovině 19. století. Včetně krátkého testu

9 kreditů

Pravěk

Pravěk

Jaký byl předchůdce člověka ? Jak se lišila jednotlivá obodbí v pravěku a mnohem více včetně krátkého testu na prozkoušení zapamatovaných informací .

10 kreditů

Průmyslová revoluce a romantismus

Průmyslová revoluce a romantismus

Základní informace o tom, kdy vznikla proč průmyslová revoluce. Kde byly její počátky a jaké obory ovlivnila nejvíce ! Následně jaké myšlenkové směry v té době byly populární a čím byl kulturní a životní styl romantismus.

6 kreditů

Počátky kapitalismu a České obrození

Počátky kapitalismu a České obrození

Dokument, který Vás provede především druhou polovinou 18. století až do poloviny století 19. Zorientuje Vás , jaké změny v tomto období nastaly. Co se dělo za oceánem , v USA . Jak vypadá Habsubrská monarchie a jak se lišili v té době její vládcové. Co je to České národní obrození a kdo jsou to buditelé ? Včetně krátkého testu na konci .

7 kreditů

Revoluční hnutí 1. pol. 19. století

Revoluční hnutí 1. pol. 19. století

Dokument pojednávající o revolučním hnutí v 1. pol. 19 stol. Pokud chcete vědět co se v tomto období odehrálo a co to byla např. národnostní revoluce, dozvíte se v tomto dokumentu více.

4 kredity

Počátky občanské společnosti

Počátky občanské společnosti

Dokument, který Vám např. prozradí kdo byl a o co se zasloužil Jean Jacques Rousseau . Čím se proslavila Marie Terezie a jaký styl a kultura dominovaly v 17.-18. století. Na konci dokumentu naleznete opět známý test na procvičení zapamatování

6 kreditů

Humanismus a renesance

Humanismus a renesance

Stručný dokument pojednávající o společenském hnutí Humanismu a renesanci. Co propaguje humanismus a jak a kde se nejvíce rozvíjí renesance? Kdo byl např. Dante?

2 kredity

Dějepis TEST obecných znalostí č.1

Dějepis TEST obecných znalostí č.1

Automatický - Interaktivní test, který Vás okamžitě ohodnotí na základě Vašich znalostí . Průřezově otestuje Vaše znalosti zejména z 2. stupně ZŠ. A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán.

5 kreditů

Novověk aneb doba Angeliky a Ludvíka XIV.

Novověk aneb doba Angeliky a Ludvíka XIV.

Kdo to byl Petr Veliký, Ludvík XIV, Kateřina II ? Co charakterizuje dobu novověku ? Jak se mění kultura a život osob. Dozvíte v dokumentu, jehož součástí jsou žlutě označené pasáže, co si zapamatovat, zestručněné bleskovky a test.

7 kreditů

Pozdní středověk

Pozdní středověk

Vyzkoušejte si znalosti z doby 14.-15. století. Víte čím byla tato charakteristická a co vše se dělo ve světě. Stáněte si praktický dokumnet včetně testu


Čechy - dějiny

Čechy - dějiny

 Praktický jednostránkový substrát toho nejpodstatnějšího sledu českých dějin.

5 kreditů

Doba BRONZOVÁ až ŘÍM

Doba BRONZOVÁ až ŘÍM

Praktický jednostránkový substrát toho nejpodstatnějšího sledu dávné historie, data, osoby, státy. Nepotřebujete vědět vše, jen to podstatné.

3 kredity

Český stát a jeho počátky

Český stát a jeho počátky

 Praktický jednostránkový substrát toho nejpodstatnějšího z počátku českého státu.

3 kredity

Svatý Václav

Svatý Václav

Poměrně obsáhlý "příběhový" dokument o životě Sv. Václava včetně fotografié. +Prakticky zaškrtnuté žluté pasažé, co by sis měl zapamatovat.

9 kreditů

Karel IV

Karel IV

 Praktický dvoustránkový substrát toho nejpodstatnějšího z doby Karla IV. Nepotřebujete vědět vše, jen to podstatné.

3 kredity

Husité

Husité

 Praktický jednostránkový substrát toho nejpodstatnějšího z  nástupu husitského hnutí.

5 kreditů

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Vše, co chcete vědět o třicetileté válce včetně české kontraverzní postavy Albrechta z Valdštejna včetně obrázků a mapy uspořádání Evropy.

7 kreditů

1. světová válka

1. světová válka

Vše, co potřebujete znát o 1. světové válce. Včetně dobových obrázků, map a zajímavostí.

10 kreditů

2. světová válka > TIP

2. světová válka > TIP

Kompletní materiál, dokument týkající se 2. světové války včetně tabulky důležitých dat, průběhu, zajímavostí, fotografií.

8 kreditů

Hitler a jeho doba

Hitler a jeho doba

Velmi unikátní dokument plný faktografických dat ale i zajímavostí. Černobílé ale i barevné fotogalerie ze života, nástupu a pádu Adolfa Hitlera (pohled do jeho veřejného i soukromého života).

10 kreditů

Stalin a jeho doba

Stalin a jeho doba

Další zajímavý podklad plný  informací a dat. Od mladého, nerozvážného až k starému a mocnému! Ale i vývoje nástupu k moci a následné posilování rozdělení světa pod vládou socialismus.

5 kreditů

Napoleon Bonaparte a jeho doba

Napoleon Bonaparte a jeho doba

Mnohomým zatracovaný, mnohými uznávaný - ten, který měl IQ180, fenomenálně zvítězil v mnoha bitvách a ten, který byl u zrodu Mezinárodního měnového fondu nebo Mezinárodního červeného kříže. Vše, co potřebujete znát z jeho doby včetně fotografií.

8 kreditů

Starověká Mezopotámie

Starověká Mezopotámie

Dokument o říši zvané Mezopotámie, jaká byla její kultura, náboženství, písmo, věda a umění.

4 kredity

Přemyslovci

Přemyslovci

Dokument, který pojednává o vládě a pádu rodu Přemyslovců. Víte, kdo byl první Přemyslovec a kdo poslední? Kdo vedl bitvu u Chlumce?

12 kreditů

Velká Morava

Velká Morava

Jeden z prvních historických kamenů českého státu. Víte, kdo byl největší postavou tzv. Velké Moravy a jak tento "stát" vznikl ? Kdo tobyl Cyril a Metoděj. Jak dlouho trval tento stát

8 kreditů

Český stavovský stát

Český stavovský stát

Nástup Habsburků na trůn. Co to byla defenestrace? Bitva u Moháše. Včetně směrů a zástupců umění - humanismus a renesance.

11 kreditů

Starověký Řím

Starověký Řím

Víte, kdo to byl Hanibal ? Markus Aurelius a kdo plebejci ? Velmi obsáhlý dokument o dějinách a vývoji Říma v době vznik, republika,círaři, církve, zánik. Včetně označených pasáží k zapamatování a shrnutí celého učiva na závěr ve 2 přehledných stranách.

19 kreditů

Starověké Řecko

Starověké Řecko

Obsáhlý dokument na téma Starověké Řecko - jak vzniklo, kdy byla doba temna Řecka, kdo byli Helénové, kdo oligarchové, jak vznilka Sparta a Athén, kdo to byla Alexandr Veliký - včetně podtrhaných pasáží, které se máte naučit

17 kreditů

Vrcholný středověk - doba rytířů

Vrcholný středověk - doba rytířů

Doba rytířů, tak by se dala nazvat doba v 11- cca 14 století , nazývaná též  Vrcholný středověk . Dokument, který má 2 stručné strany substrátu, co je třeba si pamatovata + doplňující rozbor. Dozvíte se např. kdo byl Jiřík z Poděbrad, co to byly křížové výpravy, čím je pověstná bitva u Lipan a další

14 kreditů

Raný středověk

Raný středověk

Kdo byl Karel Veliký ? Jak vznikl raný středověk a co lze považovat za takto definované období ? Obsáhý dokument včetně vnořeného shrnutí a označení , co se máte naučit a co zapamatovat .

9 kreditů