Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Pythagorova věta - výklad, hra, test

Náhled ( hra se otevře po registraci, přihlášení ) :

 

Podívejme se na takovýto trojúhelník podrobněji……
 
Sečteme-li obsahy obou menších čtverců ( 32 + 42 = 9 + 16 = 25) a výsledek porovnáme s obsahem největšího čtverce (52 = 25), dostáváme:
 32 + 42 = 52 
obecně
      a2 + b2 = c2
 
 
Zapamatuj si:
Pythagorova věta
Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná součtu obsahů čtverců sestrojených nad oběma odvěsnami.
Jiná formulace:
Pro pravoúhlý trojúhelník s přeponou c a odvěsnami a a b platí:
c2 = a2+ b2 nebo  a2 + b2 = c2
Pozor! Pythagorova věta platí jen pro pravoúhlý trojúhelník!

(výklad a  hra se otevře po registraci, přihlášení )