Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Opakování 6-9 třída TEST 1

Opakování 6-9 třída TEST 1

 Automatický test, který Vás okamžitě ohodnotí. Test na téma vznik MATEMATIKA 6-9 ROČNÍK. Násobení, slovní úloha, zlomky, hodiny a další.

VESELÁ TRIČKA - hračka + užitečná učební pomůcka - KOUPIT ZDE

5 kreditů

Řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí III

Řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí III

Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý. My se podíváme, jak ho lze řešit pomocí goniometrických funkcí řešit pravoúhlý trojúhelník. Výklad, řešené příklady + procvičení.  Část 3

 VESELÁ TRIČKA - hračka + užitečná učební pomůcka - KOUPIT ZDE

 

 

3 kredity

Řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí II

Řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí II

Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý. My se podíváme, jak ho lze řešit pomocí goniometrických funkcí řešit pravoúhlý trojúhelník. Výklad, řešené příklady + procvičení.

 ČÁST-2.

5 kreditů

Řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí

Řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí

Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý. My se podíváme, jak ho lze řešit pomocí goniometrických funkcí řešit pravoúhlý trojúhelník. Výklad, řešené příklady + procvičení.

  ČÁST-1.

3 kredity

Goniometrické funkce - tangens

Goniometrické funkce - tangens

  Tangens se jednoduše definuje na jednotkové kružnici (kružnici se středem v počátku a s poloměrem 1): Je-li v průsečíku jednotkové kružnice s kladnou poloosou x vztyčena tečna k této kružnici (kolmá na osu x), je tg α rovna y-ové souřadnici průsečíku této tečny s přímkou koncového ramene úhlu α s počátečním ramenem v kladné poloose x (orientovaného od kladné poloosy x proti směru hodinových ručiček), jinak řečeno, vzdálenost tohoto průsečíku od osy x se (v absolutní hodnotě) rovná tg α.

Z geometrické definice je také vidět, že tangens je v prvním a třetím kvadrantu nezáporná (≥ 0), ve druhém a čtvrtém nekladná (≤ 0) a pro úhly α = 90° a α = 270° (resp. π/2 a 3π/2 v obloukové míře) není definován, protože průsečík s tečnou neexistuje. V celém definičním oboru je tangens rostoucí funkcí.

 

Tento příspěvek má v sobě jak obrázkový- návodový výklad, tak TEST


Goniometrické funkce - sinus

Goniometrické funkce - sinus

 Sinus se jednoduše definuje na jednotkové kružnici (kružnici se středem v počátku a s poloměrem 1): Je-li α úhel, který má počáteční rameno v kladné poloose x a je orientovaný od kladné poloosy x proti směru hodinových ručiček), je sin α roven y-ové souřadnici průsečíku této kružnice s koncovým ramenem úhlu α, jinak řečeno, rovná se (v absolutní hodnotě) délce kolmice spuštěné z tohoto bodu na osu x. Délce úsečky z počátku k patě této kolmice, přesněji (s ohledem na znaménko) x-ové souřadnici průsečíku jednotkové kružnice s koncovým ramenem úhlu α, je pak roven cos α.

Tento příspěvek má v sobě jak obrázkový- návodový výklad, tak TEST

5 kreditů

Goniometrické funkce - kosinus

Goniometrické funkce - kosinus

 Kosinus je goniometrická funkce.

 Pro označení této funkce se obvykle používá značka cos doplněná značkou nezávisle proměnné (zpravidla úhlu).

V pravoúhlém trojúhelníku bývá definována jako poměr přilehlé odvěsny a přepony. Definici lze konzistentně rozšířit jak na celá reálná čísla, tak i do oboru komplexních čísel.

Grafem kosinu v reálném oboru je kosinusoida. V tomto dokumentu se podíváte na to, jak se tvoří výpočty a vyzkoušíte si to v testu


Slovní úlohy o společné práci II

Slovní úlohy o společné práci II

 Dnes pokračujeme se slovními úlohami o společné práci. Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Slovní úlohy o společné práci

Slovní úlohy o společné práci

 Toto je příspěvek „Slovní úlohy o společné práci“. Když jeden malíř vymaluje pokoj za 40 minut a druhý za 30 minut, za jak dlouho vymalují pokoj společně? Výklad, řešené příklady + procvičení


Slovní úlohy řešené soustavou rovnic

Slovní úlohy řešené soustavou rovnic

Dnes se podíváme na slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic . Výklad, řešené příklady + procvičení. Soustava rovnic představuje více rovnic, které řešíme dohromady. V soustavě rovnic obvykle také míváme více proměnných než jednu a snažíme se tak najít takovou kombinaci čísel, které když dosadíme za všechny proměnné, tak všechny rovnice mají smysl.

 

 


Slovní úlohy o roztocích

Slovní úlohy o roztocích

 Tuto látku můžeš také použít při výpočtech v chemii Výklad, řešené příklady + procvičení.

Příklad: Chceme připravit 500 g 60%ního lihu. K dispozici máme 30%ní líh a 80%ní líh ( oba v dostatečném množství ). Vypočítej, kolik g 30%ního a kolik g 80%ního lihu budeme potřebovat.

 

5 kreditů

Jednoduché slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic

Jednoduché slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic

Dnes se podíváme na jednoduché slovní úlohy řešené pomocí soustavy rovnic. Výklad, řešené příklady + procvičení.


Řešení soustavy rovnic dosazovací metodou

Řešení soustavy rovnic dosazovací metodou

 Dnes se podíváme na soustavu rovnic a její řešení. Výklad, řešené příklady + procvičení.

ad, řešené příklady + procvičení.


Řešení soustavy rovnic sčítací metodou

Řešení soustavy rovnic sčítací metodou

Dnes se podíváme řešení soustavy lineárních rovnic sčítací metodou. Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Soustavy lineárních rovnic a počty jejich řešení

Soustavy lineárních rovnic a počty jejich řešení

Dnes se podíváme na počty možných řešení soustav lineárních rovnic . Lineární rovnice v matematice označuje algebraickou rovnici prvního stupně, tzn. rovnici o jedné neznámé, ve které neznámá vystupuje pouze v první mocnině Výklad, řešené příklady + procvičení.

 


Statistika – aritmetický průměr a modus

Statistika – aritmetický průměr a modus

 Dnes pokračujeme se statistikou a přidáme pojmy aritmetický průměr a  modus. Výklad, řešené příklady + procvičení.


Statistika – grafické zpracování dat

Statistika – grafické zpracování dat

Dnes pokračujeme se statistikou a ukážeme si grafické zpracování dat. Výklad, řešené příklady + procvičení. Obsahuje výklad, obrázky, grafy, test.

 


Statistika – rozdělení četností

Statistika – rozdělení četností

 Dnes pokračujeme se statistikou a přidáme pojem relativní četnost. Výklad, řešené příklady + procvičení.

Výklad, řešené příklady + procvičení.


Úvod do statistiky

Úvod do statistiky

 Dnes začneme s další kapitolou matematiky – statistikou. Seznámíme se se základními pojmy a výpočty. Cílem statistiky je najít „nejlepší“ informace z dostupných dat, proto ji někteří autoři označují jako součást teorie rozhodování.

Výklad, řešené příklady + procvičení.


Jednoduché slovní úlohy řešené rovnicí

Jednoduché slovní úlohy řešené rovnicí

 Dnes začneme s nejjednoduššími slovními úlohami, které lze řešit pomocí rovnice. Výklad, řešené příklady + procvičení.

Příklad 1: Pokud k danému číslu přičteme číslo 8, dostaneme číslo 23. Urči hledané číslo. 

3 kredity

Slovní úlohy řešené rovnicí II

Slovní úlohy řešené rovnicí II

 Dnes si ukážeme řešení složitějších úloh pomocí rovnice. Výklad, řešené příklady + procvičení. Příklad 1: Během tří dnů navštívilo výstavu 2 932 lidí. Druhý den přišlo na výstavu o 140 lidí více než první den a třetí den dokonce 1,2krát více lidí než druhý den. Kolik lidí navštívilo výstavu první den, kolik druhý den a kolik třetí den?

 

7 kreditů

Slovní úlohy řešené rovnicí

Slovní úlohy řešené rovnicí

 V tomto dokumentu si ukážeme, jak jednoduché slovní úlohy vyřešit pomocí rovnice. Výklad, řešené příklady + procvičení.

Příklad 1: Adam a Daniel dohromady ušetřili 560 Kč. Adam ušetřil o 100 Kč více než Daniel. Kolik Kč ušetřil Adam a kolik Kč ušetřil Daniel?

4 kredity

Rovnice - základy

Rovnice - základy

 Začínáte se učit rovnice. Pak je tady praktická rada a dokumentu, který Vás je naučí. Obsahuje řadu obrázků, ukázek, i testy.


Řešení rovnic I

Řešení rovnic I

 Rozumíte rovnicím? Ověřte si to. Prakticky sestavený výklad. Příklady i test nakonec.


Řešení rovnic II

Řešení rovnic II

 Myslíte si, že zvládáte rovnice? Vyzkoušejte si to na obtížnějších příkladech.  Výklad + test

3 kredity

Speciální případy rovnic

Speciální případy rovnic

 Skvěle vypracovaný dokument . výklad i test zároveň. V dnešní prezentaci budeme řešit speciální případy rovnic. Řešené příklady + procvičení.


Vzorce pro úpravu výrazů – ( a – b ) . ( a + b ) část III.

Vzorce pro úpravu výrazů – ( a – b ) . ( a + b ) část III.

Část III. 

Dnes pokračujeme v početních operacích s mnohočleny – podíváme se na třetí vzorec ( a - b ) . ( a + b ). Výklad, řešené příklady + procvičení.

3 kredity

Vzorce pro úpravu výrazů – ( a – b )2 část II.

Vzorce pro úpravu výrazů – ( a – b )2 část II.

Pokračování v početních operacích s mnohočleny – podíváme se na další vzorec pro druhé mocniny výrazů ( a - b )2. Výklad, řešené příklady + procvičení.

5 kreditů

Vzorce pro úpravu výrazů – ( a + b )2

Vzorce pro úpravu výrazů – ( a + b )2

 Výklad a test zároveň . 

Dnes pokračujeme v početních operacích s mnohočleny – podíváme se na vzorec pro druhé mocniny výrazů

( a + b )2. Výklad, řešené příklady + procvičení.

Dnes pokračujeme v početních operacích s mnohočleny – podíváme se na vzorec pro druhé mocniny výrazů

( a + b )2. Výklad, řešené příklady + procvičení.


Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vytýkání

Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vytýkání

  Dokument a test zároveň. Násobit mnohočleny již umíme. Dnes zkusíme opačný postup – zapsat daný mnohočlen jako součin.

Příklady : 2x + 2y = 2 . x + 2 . y,    15x + 10xy = 3 . 5 . x + 2 . 5 . x . y

 

 

Výklad, řešené příklady + procvičení.

6 kreditů

Odčítání mnohočlenů

Odčítání mnohočlenů

 

Dokument a test zároveň. Dnes ke sčítání mnohočlenů přidáme odčítání. Výklad, řešené příklady + procvičení.

Příklady : 2a + 5a = ( 2 + 5 )a = 7a, 2a – 5a = ( 2 – 5 )a = -3a

 

 

 

Výklad, řešené příklady + procvičení.

3 kredity

Násobení mnohočlenů jednočlenem 2

Násobení mnohočlenů jednočlenem 2

 

Praktický dokument a test zároveň. Pokračujeme v početních operacích s mnohočleny – naučíme se násobit mnohočleny jednočlenem.

 

Výklad, řešené příklady + procvičení.

 

6 kreditů

Násobení dvojčlenu dvojčlenem

Násobení dvojčlenu dvojčlenem

 Úžasně zpracovaný pohyblivý dokument. Pokračujeme v početních operacích s mnohočleny – naučíme se násobit dvojčlen dvojčlenem. Vysvětlí ti, jak vypočítat : ( a + b ) . ( c + d ) =  , ( a + b ) . ( c + d ) = a . c + a . d  + ……………………..

 

Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Číselný výraz

Číselný výraz

 Dnes začneme s výrazy. Nejprve se podíváme na číselný výraz. Výklad, řešené příklady + procvičení.


Výraz s proměnnou - výklad a test

Výraz s proměnnou - výklad a test

 Dnes pokračujeme s výrazy - podíváme na výraz s proměnnou. Výklad, řešené příklady + procvičení.


Sčítání mnohočlenů - výklad a test

Sčítání mnohočlenů - výklad a test

 Dnes se podíváme sčítání mnohočlenů. Výklad, řešené příklady + procvičení.

 


Mnohočleny - úvod - výklad

Mnohočleny - úvod - výklad

Dnes se podíváme na mnohočleny a naučíme se určit počet členů v mnohočlenu. Výklad, řešené příklady + procvičení.

 


Válec č.2

Válec č.2

 Dnes se seznámíme s válcem a naučíme se vypočítat jeho objem a povrch. Výklad, řešené příklady + procvičení.

5 kreditů

Povrch válce ve slovních úlohách

Povrch válce ve slovních úlohách

 Nyní se podíváme na slovní úlohy, ve kterých budeme počítat povrch válce. Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Objem válce ve slovních úlohách

Objem válce ve slovních úlohách

 Nyní se podíváme na slovní úlohy, ve kterých budeme počítat objem válce. Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Obvod a obsah kruhu – slovní úlohy

Obvod a obsah kruhu – slovní úlohy

 Dnes se podíváme na slovní úlohy, ve kterých budeme počítat obvod nebo obsah kruhu. Výklad, řešené příklady + procvičení.

5 kreditů

Obsah kruhu

Obsah kruhu

 Obvod kruhu již umíš vypočítat, tak dnes přidáme jeho obsah. Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Kruh, kružnice - výklad a test

Kruh, kružnice - výklad a test

 Dnes se podíváme na téma z geometrie. Připomeneme si pojmy kruh a kružnice. Výklad, řešené příklady + procvičení.

 

6 kreditů

Délka kružnice, obvod kruhu

Délka kružnice, obvod kruhu

 Dnes se naučíme vypočítat délku kružnice a obvod kruhu. Víš, co znamená pojem Ludolfovo číslo? Výklad, řešené příklady + procvičení.

Přidejte si UČENÍ ONLINE k oblíbeným stránkám na Facebooku.  ZDE 

3 kredity

Umocňování mocnin. Mocnina součinu.

Umocňování mocnin. Mocnina součinu.

 Dnes dokončíme mocniny – přidáme umocňování mocnin a také mocninu součinu. Výklad, řešené příklady + procvičení.

5 kreditů

Násobení mocnin se stejným základem

Násobení mocnin se stejným základem

 Dnes pokračujeme s mocninami – přidáme násobení mocnin se stejným základem.  Výklad, řešené příklady + procvičení.

3 kredity

Dělení mocnin se stejným základem

Dělení mocnin se stejným základem

 Dnes pokračujeme s mocninami – přidáme dělení mocnin se stejným základem. Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Třetí mocnina

Třetí mocnina

Co je třetí mocnina? Dozvíte se v animovaném dokumentu a testu.

5 kreditů

Pythagorova věta v rovině - řešení obtížnějších úloh

Pythagorova věta v rovině - řešení obtížnějších úloh

 Pythagorova věta může být používaná i u obtížnějších úloh. Vyvarujte se chyb a naučte se je! Příklad: Vzdálenost středu kružnice od tětivy je 2,5 cm, poloměr kružnice r = 6,5 cm. Vypočítej délku této tětivy. Animovaný výklad a test zároveň.

7 kreditů

Lichoběžník část 2.

Lichoběžník část 2.

 Dnes se podíváme na téma z geometrie – lichoběžník. Seznámíme se s jeho vlastnostmi a naučíme se počítat jeho obvod a obsah. Řešené příklady + procvičení.

6 kreditů

Vlastnosti druhé odmocniny

Vlastnosti druhé odmocniny

 Dnes nás čeká počítání s druhou odmocninou. Podíváme se na její vlastnosti a v příkladech se objeví také zlomky. Řešené příklady +procvičení.

 

 

6 kreditů

Pythagorova věta v rovině - čtyřúhelníky

Pythagorova věta v rovině - čtyřúhelníky

 Dnes si ukážeme využití Pythagorovy věty ve čtyřúhelnících. A také ve slovních úlohách.Výklad látky, řešené příklady, procvičení

5 kreditů

Pythagorova věta v rovině - trojúhelníky

Pythagorova věta v rovině - trojúhelníky

 Dnes si ukážeme využití Pythagorovy věty v rovnostranném a rovnoramenném trojúhelníku. A také ve slovních úlohách.Výklad látky, řešené příklady, procvičení.

6 kreditů

Pythagorova věta - výklad a test

Pythagorova věta - výklad a test

 Dnes se seznámíme s Pythagorovou větou. Jmenuje se po slavném řeckém matematikovi  Pythagorovi.Výklad látky, řešené příklady, procvičení

5 kreditů

Druhá mocnina - příklady a procvičení část 2

Druhá mocnina - příklady a procvičení část 2

 Dnes se seznámíme s pojmem druhá odmocnina. Naučíme se určit druhou odmocninu čísel s pomocí kalkulačky. Řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Počítáme s druhou mocninou část 3.

Počítáme s druhou mocninou část 3.

 Část 3. : Dnes se podíváme na výpočty s druhou mocninou. V příkladech si připomeneme přednosti operací a objeví se také záporná znaménka. Řešené příklady + procvičení.

2 kredity

Počítáme s druhou mocninou část 2.

Počítáme s druhou mocninou část 2.

 Část 2. : Dnes se podíváme na výpočty s druhou mocninou. V příkladech se objeví umocňování součinu a podílu nebo přednosti operací. Řešené příklady + procvičení.

3 kredity

Počítáme s druhou mocninou

Počítáme s druhou mocninou

 Úvod do tématu : Dnes se podíváme na výpočty s druhou mocninou. V příkladech se objeví zlomky i záporná znaménka. Řešené příklady + procvičení

6 kreditů

Obsah trojúhelníku - příklady a procvičování

Obsah trojúhelníku - příklady a procvičování

 Dnes nás čeká téma z geometrie – trojúhelník a jeho obsah. Připomeň si výšky v trojúhelníku! Řešené příklady + procvičení.

5 kreditů

Druhá mocnina - příklady a procvičení

Druhá mocnina - příklady a procvičení

 Dnešním tématem je pojem druhá mocnina. Podíváme se na základní výpočty s druhou mocninou. Řešené příklady + procvičení

6 kreditů

Rovnoběžky - obsah

Rovnoběžky - obsah

 Dnes nás čeká téma z geometrie – obsah rovnoběžníků. A k tomu nový pojem – výška rovnoběžníku. Řešené příklady + procvičení

5 kreditů

Slovní úlohy s procenty

Slovní úlohy s procenty

Dnes se podíváme na slovní úlohy s procenty, na kterých si procvičíš, zda správně rozlišuješ pojmy základ, početprocent a procentová část. Řešené úlohy + procvičení. Na počátku klasicky animovaný výklad a na konci test na procvičení.

 


Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

 Dnes nás čeká téma z geometrie – čtyřúhelníky. Naučíme se vypočítat jejich obvod a také velikosti jejich vnitřních úhlů. Řešené příklady + procvičení. Animovaný výklad a test na konci.


Promile

Promile

Dnes se podíváme na další pojem, který s procenty souvisí – promile. Řešené příklady + procvičení. Animovaný výklad a test na konci dokumentu.


Rovnoběžníky – vlastnosti, obvod

Rovnoběžníky – vlastnosti, obvod

Dnes nás čeká téma z geometrie – rovnoběžníky. Seznámíme se s jejich základními vlastnostmi a naučíme se vypočítat jejich obvod. Řešené příklady + procvičení.


Rovnoběžníky – vnitřní úhly

Rovnoběžníky – vnitřní úhly

Dnes nás čeká téma z geometrie – rovnoběžníky. Naučíme se vypočítat velikosti jejich vnitřních úhlů. Řešené příklady + procvičení.


Procenta – finanční matematika

Procenta – finanční matematika

 Dnes se podíváme na další praktické užití procent – seznámíš se s pojmy úrok, daň nebo DPH. Řešené úlohy + procvičení. Výklad látky a test.


Výpočet základu - procenta

Výpočet základu - procenta

Další příklady a slovní úlohy na téma procenta - tentokrát výpočet základu.


Výpočet procentové části

Výpočet procentové části

 O něco složitější příklady z procent. Výpočet jednotlivých slovních úloh. Podrobný výklad a na konci test. Animované. Ukázka níže.


Výpočet počtu procent

Výpočet počtu procent

 Výpočet počtu procent. Výklad látky s mnoha ukázkami příkladů výpočtu. Nákres pro lepší představivost a na konci test. Animované

3 kredity

Procenta - úvod část 2.

Procenta - úvod část 2.

 Excelentně popsaná látka na téma procenta. Obsahuje obrázky, srovnání a na konci test. Animované.


Slovní úlohy s procenty – slevy a zdražování

Slovní úlohy s procenty – slevy a zdražování

 Slovní úlohy s procenty – slevy a zdražování . V dnešní době hodící se pro každého. Příspěvek, který vás provede procenty v rámci výpočtu slev a zdražování. Test na konci. Animované

5 kreditů

Základní výpočty s procenty

Základní výpočty s procenty

 Materiál vysvětlující výpočty s procenty. Výklad, příklady a testy. Příklad - Řešení: víme, že 1 % je jedna setina z daného celku 500 Kč. Animované.

5 kreditů

Dělení celým číslem

Dělení celým číslem

 Dělení celých čísel - animovaná prezentace, jež vás provede touto látkou. Dozvíte se, jak dělit kladné, záporné čísla a jak je porovnávat. Na konci opět TEST.

5 kreditů

Násobení celých čísel

Násobení celých čísel

 Animovaná prezentace, která obsahuje výklad látky na téma násobení celých čísel. Na konci již tradičně nechybí test na procvičení si zapamatovaných informací.

4 kredity

Odčítání celých čísel aktualizace 2

Odčítání celých čísel aktualizace 2

 Aktulizovaný výklad, rada a test na téma "Odčítání celých čísel".

5 kreditů

Počítání s celými čísly - část 2.

Počítání s celými čísly - část 2.

 Navazující flešový dokument na látku "počítání s celými čísly". Zde se především můžete otestovat ve svých znalostech celých čísel. Dozvíte se však i další informace k probírané látce.

5 kreditů

Počítání s celými čísly - část 1.

Počítání s celými čísly - část 1.

 Další velmi zdařilý výklad látky formou pohyblivých obrázků. Dozvíte se např. jak určit obsolutní hodnotu nebo jak určit číslo opačné apod. Výklad je tvořen obrázky, ukázkami grafů, žlutě označenými důležitými pasážemi a na konci nechybí ani krátký test

3 kredity

Sčítání celých čísel

Sčítání celých čísel

 Prakticky vytvořený výklad látky na téma - sčítání celých čísel. Obsahuje text, obrázky, animace a na konci dokumentu i test.

3 kredity

Měřítko mapy - úvod

Měřítko mapy - úvod

   Výklad formou animované prezentace na téma "Měřítko mapy". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody . Pohyblivé ukáky pro jednodušší pochopení.

6 kreditů

Porovnáváme celá čísla

Porovnáváme celá čísla

 Výklad formou animované prezentace na téma "Porovnáváme celá čísla". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

4 kredity

Přímá úměrnost část 2

Přímá úměrnost část 2

  Výklad formou animované prezentace na téma "Přímá úměrnost". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

5 kreditů

Začínáme - celá čísla

Začínáme - celá čísla

 Prakticky sestavený výklad látky na téma celá čísla. Na konci je test.

7 kreditů

Měřítko mapy - příklady

Měřítko mapy - příklady

 Testovací příklady v souvislosti s látkou měřítko mapy.

4 kredity

Nepřímá úměrnost část 2

Nepřímá úměrnost část 2

 Prakticky vysvětlená látky, ale hlavně úlohy a testy na ověření pochopení nepřímá úměrnost. Připraven je i test na ověření si znalostí.

5 kreditů

Poměr - rozdělení čísla v daném poměru

Poměr - rozdělení čísla v daném poměru

Poměr - rozdělení čísla v daném poměru - vysvětlení látky a testování znalostí.

6 kreditů

Poměr - změna čísla v daném poměru

Poměr - změna čísla v daném poměru

 Krátké připomenutí výkladu, ale hlavně úlohy a testy na ověření pochopení látky poměr a změna čísla v daném poměru.

3 kredity

Postupný poměr - slovní úlohy

Postupný poměr - slovní úlohy

 Slovní úlohy formou interaktivní prezentace - téma postupný poměr-

5 kreditů

Postupný poměr

Postupný poměr

 Výklad formou animované prezentace na téma "Postupný poměr ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody 

2 kredity

Krychle a kvádr - slovní úlohy

Krychle a kvádr - slovní úlohy

  Výklad formou animované prezentace na téma "Krychle a kvádr + slovní úlohy ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody 

6 kreditů

Krychle a kvádru - objem + Jednotky objemu.

Krychle a kvádru - objem + Jednotky objemu.

 Výklad formou animované prezentace na téma "Krychle a kvádr - objem ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

5 kreditů

Krychle a kvádr - povrch + Jednotky obsahu.

Krychle a kvádr - povrch + Jednotky obsahu.

 Výklad formou animované prezentace na téma "Krychle a kvádr - povrch ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

6 kreditů

Trojúhleník - nerovnost, podle délek stran

Trojúhleník - nerovnost, podle délek stran

 Výklad formou animované prezentace na téma "Trojúhleník - nerovnost ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

5 kreditů

Trojúhleník - vnitřní úhly

Trojúhleník - vnitřní úhly

 Výklad formou animované prezentace na téma "Trojúhleník - vnitřní úhly ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

6 kreditů

Převody jednotek objemu

Převody jednotek objemu

Výklad formou animované prezentace na téma "Převody jednotek objemu ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

3 kredity

Sčítání úhlů

Sčítání úhlů

  Výklad formou animované prezentace na téma "GEOMETRIE - sčítání úhlů ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

5 kreditů

Nejmenší společný násobek

Nejmenší společný násobek

  Výklad formou animované prezentace na téma "Nejmenší společný násobek ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

5 kreditů

Odčítání úhlů

Odčítání úhlů

 Výklad formou animované prezentace na téma "GEOMETRIE - odčítání úhlů ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

4 kredity

Geometrie - co je to úhel

Geometrie - co je to úhel

 Výklad formou animované prezentace na téma "GEOMETRIE - základní vysvětlení, co je to úhel ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

6 kreditů

Rozdělení úhlů - vrcholové a vedlejší

Rozdělení úhlů - vrcholové a vedlejší

 Výklad formou animované prezentace na téma "GEOMETRIE - rozdělení úhlů ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody .

8 kreditů

Společný násobek

Společný násobek

 Výklad formou animované prezentace na téma "Společný násobek". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody . Na konci je intuitivní test.

6 kreditů

Prvočíslo a číslo složené

Prvočíslo a číslo složené

 Výklad formou animované prezentace na téma "Prvočíslo a číslo složené". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody . Na konci je intuitivní test.

5 kreditů

Rozklad čísel na prvočísla II

Rozklad čísel na prvočísla II

 Pokračování : Perfektně postavený výklad na praktických ukázkách, tabulce, souvislostech. Na konci samozřejmě nechybí test na vyzkoušení si pochopení látky.

2 kredity

Rozklad čísel na prvočísla výklad a test

Rozklad čísel na prvočísla výklad a test

 Perfektně postavený výklad na praktických ukázkách, tabulce, souvislostech. na konci samozřejmě nechybí test na vyzkoušení si pochopení látky.

1 kredit

Společný dělitel výklad a test

Společný dělitel výklad a test

 Výklad formou animované prezentace na téma "Společný dělitel". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody . Na konci je intuitivní test.

2 kredity

Dělitelnost část 4

Dělitelnost část 4

 Již počtvrté se můžete seznámit s látkou dělitelnost čísle- tentokrát se naučíte dělení mezi těmito čísly. Výklad formou animované prezentace na téma "Dělitelnost ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí.

5 kreditů

Největší společný dělitel

Největší společný dělitel

 Výklad formou animované prezentace na téma "Největší společný dělitel". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody . Na konci je intuitivní test.

4 kredity

Násobek a dělitel

Násobek a dělitel

 Výklad formou animované prezentace na téma "Násobek a dělitel". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody . Na konci je intuitivní test.

3 kredity

Dělitelnost číslem 9

Dělitelnost číslem 9

 Výklad formou animované prezentace na téma "Dělitelnost číslem 9". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody . Na konci je intuitivní test.

5 kreditů

Dělitelnost číslem 6

Dělitelnost číslem 6

  Výklad formou animované prezentace na téma "Dělitelnost číslem 6". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody . Na konci je intuitivní test.

4 kredity

Dělitelnost číslem 3

Dělitelnost číslem 3

 Výklad formou animované prezentace na téma "Dělitelnost číslem 3". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí. Výklad obsahuje text i obrázky - návody . Na konci je intuitivní test.

2 kredity

 Dělitelnost 2, 5 a 10

Dělitelnost 2, 5 a 10

 Výklad formou animované prezentace na téma "Dělitelnost 2,5,10". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí.

7 kreditů

Dělení desetinných čísel desetinným číslem část 2.

Dělení desetinných čísel desetinným číslem část 2.

 Již podruhé se můžete seznámit s látkou desetinných čísel - tentokrát se naučíte dělení mezi těmito čísly. Výklad formou animované prezentace na téma "Dělení desetinných čísel desetinným číslem ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí.

6 kreditů

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem TEST č.2

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem TEST č.2

Již podruhé se můžete seznámit s látkou desetinných čísel ve vazbě s přirozeným.  Výklad formou animované prezentace na téma "Násobení desetinných čísel přirozeným číslem ". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí.


Násobení desetinných čísel deseti, stem a tisícem

Násobení desetinných čísel deseti, stem a tisícem

 Výklad formou animované prezentace na téma "Násobení desetinných čísel deseti, stem a tisícem". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí.

6 kreditů

Násobení desetinného čísla desetinným číslem

Násobení desetinného čísla desetinným číslem

 Výklad formou animované prezentace na téma "Násobení desetinného čísla desetinným číslem". Na konci výkladu je test na procvičení znalostí.

6 kreditů

dělení desetinných čísel přirozeným číslem č.2

dělení desetinných čísel přirozeným číslem č.2

 Výklad a zároveň test látky na téma : dělení desetinných čísel přirozeným číslem

4 kredity

Dělení desetinných čísel deseti, stem a tisícem

Dělení desetinných čísel deseti, stem a tisícem

 Návazný dokument - další vysvětlení látky , zejména pak dělení 10,100,1000 v rámci desetinných čísel. Na konci naleznete test na ověření - pochopení látky.

7 kreditů

Odčítání desetinných čísel pokračování 3

Odčítání desetinných čísel pokračování 3

 Prakticky zpracovaný výklad látky - desetinných čísel - úvod do látky . Součástí je test na konci - pro ověření znalostí.

5 kreditů

Celek a jeho část

Celek a jeho část

 Jmenovatel zlomku udává, na kolik stejných částí jsme celek rozdělili. Čitatel zlomku vyjadřuje, kolik těchto částí zlomek obsahuje. Toto a více se dozvíte v dokumentu a testu : celek a jeho část 

3 kredity

Desetinná čísla - úvod 2

Desetinná čísla - úvod 2

 Prakticky zpracovaný výklad látky - DESETINNÁ ČÍSLA - úvod do látky . Součástí je test na konci - pro ověření znalostí.

6 kreditů

Odčítání zlomků díl 2.

Odčítání zlomků díl 2.

 Prakticky zpracovaný výklad látky - ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ. Součástí je test na konci - pro ověření znalostí.

5 kreditů

Porovnávání a zaokrouhlování desestinných čísel

Porovnávání a zaokrouhlování desestinných čísel

 Prakticky zpracovaný výklad látky - porovnání desetinných čísel. Součástí je test na konci - pro ověření znalostí.

7 kreditů

Sčítání desetinných čísel díl.3

Sčítání desetinných čísel díl.3

Další výklad i test na procvičení pochopení na téma : Sčítání desetinných čísel díl.3

7 kreditů

Zlomky - sčítání část 2.

Zlomky - sčítání část 2.

 Další výklad i test na procvičení pochopení na téma : Zlomky - sčítání - 2.část y . Např. 2/8+3/8 = 

5 kreditů

Převody jednotek délky s užitím desetinných čísel

Převody jednotek délky s užitím desetinných čísel

 Prakticky zpracovaný výklad látky - Převody jednotek délky s užitím desetinných čísel


Zlomky - převod jednotek

Zlomky - převod jednotek

Prakticky zpracovaný výklad látky - ZLOMKY - převod jednotek . Př. 1hodina = ... převod na zlomky ....

2 kredity

Zlomky - opakování a procvičování

Zlomky - opakování a procvičování

 Chcete si ověřit, zda rozumíte zlomkům ? Test a procvičování látky - zlomky 

7 kreditů

Počítání se zlomky 2

Počítání se zlomky 2

Další výklad i test na procvičení pochopení na téma : Počítání se zlomky . Např. 1/3 z hledaného čísla je 10. Urči hledané číslo.

7 kreditů

Sčítání se zlomky

Sčítání se zlomky

 Výklad látky a test na téma : Sčítání se zlomky

6 kreditů

Porovnání zlomků - výklad, rada, test

Porovnání zlomků - výklad, rada, test

Prakticky zpracovaný výklad látky - ZLOMKY. Najdete zde, jak se zapisují, jak s nimi pracovat, jak je lze vizuálně vyjádřit pro lepší pochopení.Včetně porovnání hodnoty zlomků. 

4 kredity

Jednotky času – 2. část

Jednotky času – 2. část

  Výklad látky formou prezentace  a test 

7 kreditů

Desetinná čísla se třemi desetinnými místy - 1

Desetinná čísla se třemi desetinnými místy - 1

 Výklad látky a test na téma : Desetinná čísla se třemi desetinnými místy 

5 kreditů

Desetinná čísla se třemi desetinnými místy – početní operace 1

Desetinná čísla se třemi desetinnými místy – početní operace 1

 Výklad látky a test na téma : Dělení desetinných čísel přirozeným číslem - POČETNÍ OPERACE

4 kredity

Dělení desetinných čísel přirozeným číslem - TEST

Dělení desetinných čísel přirozeným číslem - TEST

 Výklad látky a test na téma : Dělení desetinných čísel přirozeným číslem 


Násobení desetinných čísel přirozeným číslem - TEST

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem - TEST

 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem vysvětlení látky a test na konci zároveň

5 kreditů

Odčítání desetinných čísel pokračování 2

Odčítání desetinných čísel pokračování 2

 Výklad látky a test na téma : odčítání desetinných čísel

3 kredity

Sčítání desetinných čísel pokračování 2

Sčítání desetinných čísel pokračování 2

 Výklad látky a test na téma : Sčítání desetinných čísel 


Slovní úlohy - počítání s desetinnými čísly

Slovní úlohy - počítání s desetinnými čísly

Alena skočila do dálky 3,65 m, Bára 3,6 m a Daniela 3,71 m. Sestav pořadí jejich výkonů ( od největšího po nejmenší ).

Vyzkoušejte si slovní úlohy na téma destinná čísla.


Násobení desetinných čísel 10 a 100

Násobení desetinných čísel 10 a 100

Příklad: Petrův krok měří 0,50 m. Petr udělal 10 kroků. Kolik metrů ušel?

Naučte se násobit a dělit destinná čísla. Výklad látky a test zároveň.

4 kredity

Destinná čísla - porovnání

Destinná čísla - porovnání

 Čokoládová sušenka stála v obchodě 9,20 Kč. Ve stánku stojí tato tyčinka 9,60 Kč. Ve kterém obchodě je dražší?

Máme porovnat dvě desetinná čísla – 9,20 a 9,60

Výklad a test látky v jednom dokumentu.

5 kreditů

Průměrná rychlost

Průměrná rychlost

 Cyklista ujel za 3 hodiny 66 km. Jakou průměrnou rychlostí jel? Dokument a test na téma průměrná rychlost.

6 kreditů

Převody jednotek obsahu

Převody jednotek obsahu

 Příspěvek na téma převody jednotek obsahu  - výklad a test dohromady.

7 kreditů

Desetinná čísla - uspořádání

Desetinná čísla - uspořádání

 Víte, že desetinné číslo má celou část a desetinnou část, které jsou odděleny desetinnou čárkou. Procvičte si toto téma . Výklad a test dohromady.


Obsah obdélníku a čtverce 2

Obsah obdélníku a čtverce 2

 Příspěvek na téma "obsah obdelníku a čtverce"  - Výklad a TEST formou hry a zkoušení.


Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

 Příspěvek na téma písemné dělení dvociferným číslem - výklad a test dohromady.

4 kredity

Desetinná čísla – zápis a čtení

Desetinná čísla – zápis a čtení

Příspěvek na téma destinná čísla - výklad a test dohromady.

4 kredity

Souřadnice bodů

Souřadnice bodů

 Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí  na téma souřadnice bodů.


Slovní úlohy – procvičování sčítání a odčítání

Slovní úlohy – procvičování sčítání a odčítání

 Hravá forma v testu pro ověření znalostí . Slovní úlohy : Sčítání a odečítání


Slovní úlohy – procvičování násobení a dělení 2

Slovní úlohy – procvičování násobení a dělení 2

 Hravá forma v testu pro ověření znalostí . Slovní úlohy : násobení a dělení.


Počítání se závorkami

Počítání se závorkami

 Naučte se počítat úlohy se závorkami. Podrobný výklad a test na závěr, zda  li jste porozuměli


Slovní úlohy - procvičování násobení a dělení

Slovní úlohy - procvičování násobení a dělení

Procvičování slovní úloh typu :  V pracovní dny zaplatíte za vstupenku do kina 65 Kč, o víkendu ale zaplatíte za stejnou vstupenku dvojnásobek. Kolik Kč zaplatí za víkendové vstupné do kina čtyřčlenná rodina?

6 kreditů

Římská čísla

Římská čísla

 Naučte se rychle římská čísla . Prezentace, výklad látky, včetně testu.


Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníků

Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníků

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí .  Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníků

 

http://www.facebook.com/ucenionline

7 kreditů

Průměr

Průměr

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí . Průměr

 http://www.facebook.com/ucenionline

5 kreditů

Rovnice se součiny

Rovnice se součiny

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí . Rovnice se součiny

 

http://www.facebook.com/ucenionline

4 kredity

Výpočet povrchu krychle a kvádru

Výpočet povrchu krychle a kvádru

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí . Výpočet povrchu krychle a kvádru

3 kredity

Zlomky - úvod

Zlomky - úvod

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí . Obsah obdélníku a čtverce.

 

http://www.facebook.com/ucenionline

3 kredity

Obsah obdélníku a čtverce

Obsah obdélníku a čtverce

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí . Obsah obdélníku a čtverce.

http://www.facebook.com/ucenionline

1 kredit

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí . Písemné násobení dvojciferným dělitelem

1 kredit

Přímá úměrnost výklad a test

Přímá úměrnost výklad a test

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí .Přímá úměrnost výklad a test

2 kredity

Rovnice - výklad a test zároveň

Rovnice - výklad a test zároveň

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí . Rovnic - výklad a test zároveň

3 kredity

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí .Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

4 kredity

Násobení čísel – jeden z činitelů je násobek čísla 10

Násobení čísel – jeden z činitelů je násobek čísla 10

Hravá forma výkladu, přednášek a zároveň testu pro ověření znalostí . Násobení čísel – jeden z činitelů je násobek čísla 10

2 kredity

Čísla nad 10 000 – sčítání a odčítání zpaměti

Čísla nad 10 000 – sčítání a odčítání zpaměti

učitel Hnízdo opět zábavnou formou testuje Vaše znalosti z matematiky. Výklad látky a test formou hry ppt. Umíte Čísla nad 10 000 – sčítání a odčítání zpaměti

Přihlaste svoji školu do TV pořadu www.nejlepsiceskaskola.cz

5 kreditů

Písemné sčítání čísel větších než 10 000

učitel Hnízdo opět zábavnou formou testuje Vaše znalosti z matematiky. Výklad látky a test formou hry ppt. Umíte odečítat čísla větší než 10 000 ?

Přihlaste svoji školu do TV pořadu www.nejlepsiceskaskola.cz

4 kredity

Písemné odčítání čísel větších než 10 000

Písemné odčítání čísel větších než 10 000

učitel Hnízdo opět zábavnou formou testuje Vaše znalosti z matematiky. Výklad látky a test formou hry ppt. Umíte odečítat čísla větší než 10 000 ?

Přihlaste svoji školu do TV pořadu www.nejlepsiceskaskola.cz

6 kreditů

Jednoduchá geometrie

Jednoduchá geometrie

učitel Hnízdo opět zábavnou formou testuje Vaše znalosti z matematiky. Výklad látky a test formou hry ppt. Ukázka  čar, přijímek, trojúhelníků ...... Test jednotlivých tvarů ?

Přihlaste svoji školu do TV pořadu www.nejlepsiceskaskola.cz

4 kredity

Diagram - Pracujeme s diagramy

Diagram - Pracujeme s diagramy

učitel Hnízdo opět zábavnou formou testuje Vaše znalosti z matematiky. Výklad látky a test formou hry ppt. Ukázka  diagramů a jejich použití. Co lze z diagramů vyčíst ?

Přihlaste svoji školu do TV pořadu www.nejlepsiceskaskola.cz

5 kreditů

Čísla větší než 10 000

Čísla větší než 10 000

učitel Hnízdo opět zábavnou formou testuje Vaše znalosti z matematiky. Výklad látky a test formou hry ppt.

Přihlaste svoji školu do TV pořadu www.nejlepsiceskaskola.cz

2 kredity

Jednotky délky, hmotnosti a objemu

Jednotky délky, hmotnosti a objemu

Učitel Hnízdo opět vysvětluje a testuje . Tentokrát na téma - Jednotky délky, hmotnosti a objemu

2 kredity

Násobení a dělení zpaměti

Násobení a dělení zpaměti

Učitel Hnízdo opět radí a testuje . Testou formou hry na téma násobení a dělení !

 

Úloha 1
Letadlo letí průměrnou rychlostí 700 kilometrů za hodinu. Kolik uletí za 5 hodin ?
4 kredity

Písemné odčítání

Písemné odčítání

Příklad :

Horské kolo stojí v obchodním domě 6 520 Kč. Pokud si kolo koupíte v internetovém obchodě, zaplatíte za něj o 880 Kč méně. Kolik Kč stojí kolo v internetovém obchodě?
Hra formou testů na procvičení si odčítání !
1 kredit

Písemné sčítání

Písemné sčítání

Hra , výklad látky a krátký test na téma " Písemné sčítání"  Př.

Žáci 4.A sebrali celkem 569 kg papíru, žáci 4.B odevzdali 803 kg papíru a žáci 4.C 1 258 kg papíru. Kolik kg papíru sebrali dohromady?
2 kredity

Sčítání a odčítání čísel do 10 000 zpaměti

Sčítání a odčítání čísel do 10 000 zpaměti

Učební podklady ve formě hry na téma "Sčítání a odčítání čísel do 10 000 zpaměti"

0 kreditů

Písemné dělení jednociferným dělitelem – dělení beze zbytku

Písemné dělení jednociferným dělitelem – dělení beze zbytku

Písemné dělení jednociferným dělitelem – dělení beze zbytku. Hra ve formátu pps. Doporučeno pro 4. ročník.

3 kredity

Písemné dělení jednociferným dělitelem – dělení se zbytkem

Písemné dělení jednociferným dělitelem – dělení se zbytkem

Písemné dělení jednociferným dělitelem – dělení se zbytkem. Hra ve formátu pps. Doporučeno pro 4. ročník.

5 kreditů

Násobení a dělení čísly 20, 30, … 90

Násobení a dělení čísly 20, 30, … 90

Násobení a dělení čísly 20, 30, … 90. Hra ve formátu pps. Doporučeno pro 3. ročník ZŠ

4 kredity

Násobení a dělení – jednociferné a dvouciferné číslo

Násobení a dělení – jednociferné a dvouciferné číslo

Násobení a dělení – jednociferné a dvouciferné číslo. Hra ve formátu pps.

7 kreditů

Dělení se zbytkem

Dělení se zbytkem

Hra ve formátu pps, která Vás zorientuje v učivu dělení se zbytkem.

Vydělit celé číslo a celým nenulovým číslem b dělením se zbytkem znamená přiřadit k němu pár celých čísel q a r ,tak aby {a=b cdot q+r} (r∈[0,|b|) ∩mathbb{N}); q pak nazýváme podíl a r zbytek

5 kreditů

Počítání s Mickey Mousem 2

Počítání s Mickey Mousem 2

 Pokračování krásné hry na procvičování sčítání a odečítání do 20.

5 kreditů

Počítání s Mickey Mousem

Počítání s Mickey Mousem

   Velmi atraktivní hra určena k procvičování sčítání a odečítání do 100.

 

2 kredity

Hra milionář - jednotky hmotnosti

Hra milionář - jednotky hmotnosti

Zábavná hra , jež je vhodná k procvičení jednotek hmotnosti

4 kredity

Společný násobek, dělitel

Společný násobek, dělitel

Obrázkový výklad a následně  testy na téma : Společný násobek, dělitel


Počítání s čísly do 100 – sčítání, odčítání, násobení od čísla 6 do čísla 10

Počítání s čísly do 100 – sčítání, odčítání, násobení od čísla 6 do čísla 10

Počítání s čísly do 100 – sčítání, odčítání, násobení od čísla 6 do čísla 10. Hra plná obrázkových testů.

9 kreditů

Slovní úlohy – sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ

Slovní úlohy – sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ

Obrázkové testy na téma : Slovní úlohy – sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ.

NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

8 kreditů

Slovní úlohy – sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ

Slovní úlohy – sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ

Slovní úlohy – sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ. Hra plná obrázků a testů-

9 kreditů

Počítání do 100 – sčítání, odčítání, násobení do čísla 5

Počítání do 100 – sčítání, odčítání, násobení do čísla 5

Hra v programu PowePoint - Počítání do 100 – sčítání, odčítání, násobení do čísla 5. Obrázky a testy !

8 kreditů

Počítání do 100 – dělení čísly 2 až 10

Počítání do 100 – dělení čísly 2 až 10

Velmi pěkně vypracovaná hra v programu PowerPoint pps. na téma "Počítání do 100 – dělení čísly 2 až 10" Pomocí tajenek a obrázků si můžete osvojit  téma na jednoduchých i složitějších příkladech.

6 kreditů

Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců

Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců

Příspěvek určený na pochopení látky : rozklad výrazů na součin  . Hravou a testovací formou Vám ukáže početní operace a nabídne několik testů ve formátu ppt.

NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz


Mnohočleny – vzorce

Mnohočleny – vzorce

Příspěvek určený na pochopení látky : mnohočleny - vzorce  . Hravou a testovací formou Vám ukáže početní operace a nabídne několik testů ve formátu ppt.


Mnohočleny - úvod

Mnohočleny - úvod

Příspěvek určený na pochopení látky : mnohočleny . Hravou a testovací formou Vám ukáže početní operace a nabídne několik testů ve formátu ppt.


Rovnoběžníky – obvod, obsah

Rovnoběžníky – obvod, obsah

Příspěvek určený na pochopení látky, rovnoběžníky - obvod, obsah. Hravou a testovací formou Vám ukáže početní operace a nabídne několik testů ve formátu ppt. Včetně nákresů.

NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz


Rozklad mnohočlenu na součin

Rozklad mnohočlenu na součin

Výklad i test na téma - rozklad mnohočlenů na součin. Poutavý výklad ve formátu ppt včetně testu. Obrázková, vizuální forma !


Mnohočleny - početní operace

Mnohočleny - početní operace

Příspěvek určený na sčítání mnohočlenů. Hravou a testovací formou Vám ukáže početní operace a nabídne několik testů ve formátu ppt.


Výrazy - úvod - výklad, test

Výrazy - úvod - výklad, test

Co je to v matematice výraz ? Chcete vysvětlit jednoduše tento pojem ? Otevřete si výklad formou prezentace a testu.

NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz


Válec - výklad, hra, test

Válec - výklad, hra, test

Co je to válec ? Podstavami válce jsou dva shodné kruhy, které leží v rovnoběžných rovinách....  Výklad formou prezentace, hra i test součástí dokumentu.

 

 

 

NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz


Pythagorova věta - výklad, hra, test

Pythagorova věta - výklad, hra, test

Co už víte o trojúhelníku ? Pythagoras ze Samu ( asi 580 až 508 př. n. l. ) byl řecký matematik, na Sicílii založil slavnou filozofickou školu, která významně přispěla k rozvoji matematiky. V tomto dokumentu a hře si řekneme více o výpočtech stran trojúhleníků.

NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz


Počítání s mocninami s přirozeným mocnitelem

Počítání s mocninami s přirozeným mocnitelem

Procvičte si jednoduché i složitější příklady na téma : Počítání - mocniny s  přirozeným mocnitelem  - hra obsahuje i testovací prostředí .


Obvod a obsah kruhu 2

Obvod a obsah kruhu 2

Víte , jak označujeme kruh, kružnici ? Co je to poloměr ? Chcete se látku naučit a následně se nechat i vyzkoušet ? Spuste si tento výkladový dokument a hru zároveň.


Mocniny s přirozeným mocnitelem 2

Mocniny s přirozeným mocnitelem 2

Procvičte si jednoduché i složitější příklady na téma : Mocniny s  přirozeným mocnitelem  - hra obsahuje i testovací prostředí .


Procenta - s percentami do vesmíru SK

Procenta - s percentami do vesmíru SK

interaktívna prezentácia-slovné úlohy s percentami

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

7 kreditů

Doplň chybějící čísla - doplň chýbajúce číla SK

Doplň chybějící čísla - doplň chýbajúce číla SK

Zahrajte si hru a doplňte chybějící čísla. Pokud se Vám to podaří, tak uvedete plavidlo na moři do chodu.

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

6 kreditů

Hádej nesprávný výsledek - hádaj nespravny výsledok SK

Hádej nesprávný výsledek - hádaj nespravny výsledok SK

Zahrajte si hru, kde je potřeba odhalit nesprávný výsledek. Násobení, sčítání, dočítání, dělení.

5 kreditů

Procenta - percentá SK

Procenta - percentá SK

Naučte se procenta pomocí líbivé hry v ppt. Hra Vás naučí i vyzkouší zároveň.

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

3 kredity

Procenta - slovní úlohy - hra

Procenta - slovní úlohy - hra

Procvičte zábavnou formou procenta zakomponované ve slovních úlohách - v ppt formátu.

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

9 kreditů

Poměr - výpočty, testy

Poměr - výpočty, testy

Procvičte zábavnou formou poměr - zejména úvod do této látky, formou testu v ppt formátu.

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

6 kreditů

Poměr - úvod

Poměr - úvod

Procvičte zábavnou formou poměr - zejména úvod do této látky, formou testu v ppt formátu.

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

9 kreditů

Druhá odmocnina

Druhá odmocnina

Procvičte zábavnou formou druhou dmocninu, formou testu v ppt formátu.

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

7 kreditů

Druhá mocnina

Druhá mocnina

Procvičte zábavnou formou druhou mocninu, formou testu v ppt formátu.

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

8 kreditů

Mladí motorkáři - mladí motorkari SK

Mladí motorkáři - mladí motorkari SK

 

 

 

Hra, ktorá rovno učí. Mladí motorkári vám násobenie do desiatich

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

 

6 kreditů

Logika pro prvňáky - logika pre prvákov SK

Logika pro prvňáky - logika pre prvákov SK

Pozorne si pozri nasledujúce obrázky a potom zakrúžkuj tie ,ktoré medzi ostatné logicky nepatria!

4 kredity

Procenta - výpočty TEST

Procenta - výpočty TEST

Už víš , co jsou to procenta ? Tak fajn. Raději si to ověř v tomto obrázkovém testu ve formátu pps.

8 kreditů

Odčítání celých čísel prezentace a test

Odčítání celých čísel prezentace a test

Už víš, co jsou to celá čísla ? Ano ? Tak se nauč jejich odčítání. Má to svá pravidla. Tato interaktivní prezentace Tě v nich dokonale zorientuje a nakonci si můžeš procvičit krátký test.

8 kreditů

Procenta - prezentace a test

Procenta - prezentace a test

Ovládáte procenta ? Nevíte  ? Pokud si to raději chcete ověřit, tak si prohlédněte tuto prezentaci a test zároveň . Interaktivní prezentace ve formátu pps.

10 kreditů

Násobení a dělení celých čísel prezentace a test

Násobení a dělení celých čísel prezentace a test

Násobení a dělení celých čísel , víte jak ? Naprosto jednoduše, intuitivně Vás v této látce zorientuje prezentace a následně test rozčleněný podle náročnosti .

8 kreditů

Znaky dělitelnosti prezentace a test

Znaky dělitelnosti prezentace a test

Čím je dělitelný ciferný součet, když platí ... ? Takovéto příklady naleznete v prezentaci a obrázkovém ,ppt testu. Doporučeno pro 6. ročník ZŠ

6 kreditů

Celá čísla prezentace a test

Celá čísla prezentace a test

Víte, co jsou to celá čísla ? Chcete si to raději ověřit ? Pak si puste tento interaktivní test a prezentaci do úvodu tématu "celá čísla". Test je koncipován od jednoduchých úloh až po náročné.

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

7 kreditů

Znaky dělitelnosti

Znaky dělitelnosti

Jaké používáme a kdy znaky dělitelnosti ? Opět praktické vysvětlení a následně zkouška v podobě  hry - testu

6 kreditů

Prvočísla a čísla složená

Prvočísla a čísla složená

Nevíte, co jsou to prvočísla a čísla složená ? Oteveřete si tuto prezentaci, která je orientovaná jako hra-test. Nejen, že Vám vše vysvětlí, ale i Vás následně vyzkouší, zda-li jste látce porozuměli.

9 kreditů

Zlomky sčítání

Zlomky sčítání

Jaká pravidla platí při sčítání zlomků ? Připomeň si, co je to jmenovatel, čitatel apod.

Příklad : Najdi nejmenší společný násobek čísel:11,12

 
7 kreditů

Zlomky násobení

Zlomky násobení

Jaká pravidla platí při násobení zlomků ?

Příklad:Jeden tvůj krok má délku asi 3/4 m. Jakou vzdálenost ujdeš na 6 kroků?

Pročtěte si tento dokument , který Vás v látce prakticky zorientuje.

7 kreditů

Desetinná čísla - sčítání a odčítání

Desetinná čísla - sčítání a odčítání

Jak je nutné postupovat při sčítání a odčítání desetinných čísel. Kde a jak čísla oddělovat čárkou ? Kde psát závorku ? PLUS BONUS příklady formou hry v různém stádiu obtížnosti jako test na ověření znalostí.

6 kreditů

Desetinná čísla - násobení a dělení

Desetinná čísla - násobení a dělení

Jak je nutné postupovat při násobení a dělení desetinných čísel. Kde a jak čísla oddělovat čárkou ? Kde psát závorku ? PLUS BONUS příklady formou hry v různém stádiu obtížnosti jako test na ověření znalostí.

6 kreditů

Názvy pohádek

Názvy pohádek

Učení základních počtů +/ - formou doplňávání názvů pohádek. Sčítání a odčítání do 10.


Desetinná čísla – zaokrouhlování, sčítání a odčítání

Desetinná čísla – zaokrouhlování, sčítání a odčítání

Jaké pravidlo je nutné dodržet při zaokrouhlování destinných čísel ? Jaké metody, postupy Vám pomohou látku pochopit. Názorný dokument včetně obrázků a TESTU pro registraci


Násobení desetinného čísla přirozeným číslem

Násobení desetinného čísla přirozeným číslem

Čím je nutné se řídit při násobení desetinného čísla přirozeným číslem ? Jaké pomůcky lze použít pro snadné zapamatování.

6 kreditů

Zlomky - rozšiřování zlomků

Zlomky - rozšiřování zlomků

Jak se dá rozšířit zlomek ? Dvěma, třemi, pěti nebo jedenácti ? Velice rychle Vás zorientuje v této látce dokument  s krátkým testem na konci pro ověření, zda-li tomu rozumíte.

7 kreditů

6. třída opakování č.5

6. třída opakování č.5

Podívejte se na geometrické útvary. Rozdělení trojúhleníků, osová souměrnost. Nákresy, vysvětlení a standardně na konci TEST na vyzkoušení sto toho, zda-li tomu rozumíte.

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

7 kreditů

6. třída opakování č. 4

6. třída opakování č. 4

Naučte se společný násobek, dělitel, čísla soudělná a nesoudělná. Následně se můžete nechat vyzkoušet na konci pomocí malého testu.

6 kreditů

Graf přímé úměrnosti

Graf přímé úměrnosti

Zopakujte si látku z 6. nebo počátku 7. třídy. Pročtěte si takové příklady , které Vás zorientují v přímé a nepřímé úměrnosti. Na konci naleznete TEST

6 kreditů

6. třída opakování č. 3

6. třída opakování č. 3

Dělitelnost, znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená. TEST na konci uvnitř dokumentu po registraci


6. třída opakování č. 2

6. třída opakování č. 2

Násobení destinných čísel. Co je to činitel ? Dělitel ? Dělenec ? Dělitel ? Podíl ? Vše včetně podrobného nákresu uvnitř dokumentu . BONUS slovní úlohy na destinná čísla a krátký test na osvěžení znalostí .

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

5 kreditů

6. třída opakování č.1

6. třída opakování č.1

Početní operace s destinnými čísly , sčítání  a odčítání desetinných čísel , násobení a dělení desetinných čísel. Vysvětlení s nákresy + testy pro vyzkoušení si zapamatování.


5. třída opakování - díl 4.

5. třída opakování - díl 4.

Volné pokračování testu a výkladu toho, co by měl zvládat žák  6. třídy na začátku nového roku.(opakování 5.ročníku) Desetinná čísla, celá čísla, zlomky.

  Hrajte vědomostní DOMINO a vyhrajte výbavu do školy  ZDE

5 kreditů

5. třída opakování - díl 3.

5. třída opakování - díl 3.

Volné pokračování testu a výkladu toho, co by měl zvládat žák  6. třídy na začátku nového roku. Římské číslice, zlomky, rovnice, jednotky hmotnosti a další.

4 kredity

Odkrývání obrázků 2.-3. třída

Odkrývání obrázků 2.-3. třída

INTERAKTIVNÍ Zábavné procvičování matematiky pro 2. - 3. ročník . Odkrýváte obrázky postupným vypočítáním příkladů. Lze hrát i ve skupině žáků. 

10 kreditů

5. třída opakování - díl 2.

5. třída opakování - díl 2.

Aritmetika . 6. ročník opakování z. 5. ročníku.  Opakování násobilky, slovní úlohy , geometrie - obdelník, čtverec ....

8 kreditů

5. třída opakování - díl 1.

5. třída opakování - díl 1.

Aritmetika . 6. ročník opakování z 5.  Opakování přirozených čísel, trojciferných čísel, nerovnost, zaokrouhlední ....


Sčítání a odčítání 0 až 20

Sčítání a odčítání 0 až 20

Interaktivní hra vhodná pro děti z 1. třídy ZŠ . Obsahuje hravou formou zkoušení, testování znalostí v relaci -   sčítání a odčítání v oboru 0 až 20. Vhodné pro věk 5 - 8 let. ( formát PowerPoint)

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

9 kreditů

Matematika starého Egypta

Matematika starého Egypta

Přečtěte si dokument pojednávající o vývoji disciplíny zvané matematika. Dočtete se , kdy vznikla matematika v Egyptě , co to byl "Londýnsky papyrus" , jaké bylo schéma a vzorec na výpočet součinu. Co znamenalo tehdy "magické" číslo 1 , atd....

Doporučte tuto učební látku svým známým na Facebooku ZDE


Počítání s prstíky

Počítání s prstíky

Interaktivní , obrázkový test pro děti počátku školního věku. Další test z dílny spolupracujících učitelů zapojených do učení online . Naučte se sčítat a odčítat do 5. Velmi hravé, zábavné. Určena pro děti ve spolupráci s rodiči.

8 kreditů

Počítání s klaunem

Počítání s klaunem

Interaktivní , obrázkový test  pro děti  počátku školního věku. Učení se sčítat . Velmi hravé, zábavné. Test pomáhá se formou hry učit sčítat , odčítat ( druhá půle 1. ročníku ZŠ ) . Určeno pro děti ve spolupráci s rodiči.

6 kreditů

Vznik fyziky

Vznik fyziky

Pronikněte do tajů fyziky. Zjistěte kdy a kde fyzika vznikla, kdo jsou významné osobnosti fyziky nebo jak se fyzika nazývá v jednotlivých zemích. Co fyzika řeší ?

5 kreditů

Jak si vytvořit svůj PC program ?

Jak si vytvořit svůj PC program ?

Tento dokument Vám vysvětlí, jak si můžete sami, doma vytvořit svůj vlastní program, i když nejste žádní IT mágové. Obrázky, odkazy , příklady.

5 kreditů

Matematika TEST 2. stupeň č.1

Matematika TEST 2. stupeň č.1

Nový interaktivní test určený na prozkoušení žáků na druhém stupni základních škol. Násobení, dělení, zlomky, slovní úlohy a další.

5 kreditů

Počítání s pohádkou

Počítání s pohádkou

Doplňovačka číslených výsledků a výrazů, kterou si zároveň vyluštíte tajenku plnou pohádek

 TIP na vhodnou učební pomůcku k této látce naleznete  ZDE

2 kredity

Úlohy o pohybu

Úlohy o pohybu

Co znamená vzorec v = s : t ? Tento dokument Vám napoví a podrobně vysvětlí, jak lze vypočítat běžné matematické příklady, které mají něco společného s pohybem , tj. s rychlostí, dobou pohybu, dráhou ...

4 kredity

Vzorce pro úpravu výrazů

Vzorce pro úpravu výrazů

Jaký použít vzorec, když upravujete matematické výrazy . Zda-li pak například víte jaké vzorce použít pro výpočet druhé mocniny dvojčenů ? + Spousta vizuálních pomůcek k zapamatování a malý test na konci

 

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

7 kreditů

5. třída opakování 5. díl

5. třída opakování 5. díl

Co je to rovina, bod přimka ? Jak je značíme ? K čemu nám v životě slouží ? Další praktický dokument určený žákům 5. a 6. tříd, zaměřený na geometrii.


Slovní úlohy soustava rovnic

Slovní úlohy soustava rovnic

Stáhněte si tento dokument a následně pochopíte a budete umět vypočítat např. i tuto úlohu. "Ze dvou druhů čaje v ceně 180 Kč za kilogram a 240 Kč za kilogram se má připravit 12 kg směsi v ceně 200 Kč za kilogram. Kolik kilogramů každého druhu čaje bude potřeba smíchat?"


Mnohočleny

Mnohočleny

Co jsou to mnohočleny. Jaké výrazy do nich lze zařadit a jak je lze použít a vypočítat ? Včetně krátkého testu

5 kreditů

Vzájemná poloha přímky a kružnice

Vzájemná poloha přímky a kružnice

Jaký je rozdíl mezi kruhem a kružnicí ? Jaké jsou definice a jaké výpočty ? Co platí pro narýsování ? Jaká je vzájemná poloha přijímky a kružnice - obrázkové ukázky, příklady, test

10 kreditů

Rovnice se zlomky

Rovnice se zlomky

Co nazýváme rovnicí se zlomky a jak ji řešit. Vysvětlení + příklady k řešení a procvičení

 

 

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

 

 

 

8 kreditů

Počítání s mocninami

Počítání s mocninami

Mocniny : Jaká jsou pravidla při počítání s mocninami ? Jak počítáme mocniny se stejným základem ? A jak ty s různým mocnitelem od nuly ? Soušástí dokumentu je krátky test na ověření znalosti.

8 kreditů

Vytýkání

Vytýkání

Co je to matematické vytýkání. Rozklad výrazů na součin pomocí vytýkání. Prakticky vysvětlený dokument s malým testem na konci

7 kreditů

Lineární rovnice

Lineární rovnice

V  tomto materiálu najdeš vyřešené lineární rovnice. Postup při řešení lineárních rovnic je uveden v jiném materiálu (hledej : rovnost, rovnice). POZOR! Zkoušku děláme vždy do původního zadání rovnice!

7 kreditů

Thaletova kružnice

Thaletova kružnice

Naučte se i něco, co většina ostatních neví nebo neumí. Víte, z čeho se Thaletova kružnice skládá? Jak je možné vypočítat její obvod ? K čemu prakticky lze tuto kružnici využít ? ... + Malý test na konci

7 kreditů

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Víte co je to mocnina ? A co je to přirozený mocnitel ? Zda-li pak víte , co je nutné pro výpočet mocniny v záporném čísle ? Vše důležité + test najdete v tomto dokumentu

6 kreditů

Jednoduché slovní úlohy

Jednoduché slovní úlohy

Příklad: Za tři dny jsme ušli 31 km. Druhý den jsme ušli o 3 km méně než první den a třetí den jsme ušli dvakrát více než druhý den. Kolik km jsme ušli v jednotlivé dny? Tuto a ostatní slovní úlohy hravě zvládnete, když si pročtete a nacvičíte tento dokument

 Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku ZDE

8 kreditů

Měřítko mapy

Měřítko mapy

Pan Novák projíždí Prahou. Všiml si, že vzdálenost dvou náměstí na jeho mapě byla 15 cm. Podle tachometru ujel 12 km. Jaké měřítko měla mapa pana Nováka? Tento a další příklady budete umět zvládat, když si pročtete tento dokument . Co znamená měřítko mapy a jak ho správně vypočítat. Na konci včetně krátkého testu.

10 kreditů

Rovnice

Rovnice

Co je to rovnice. Na co je potřeba při výpočtu rovnice myslet . Co je to proměnná ? Co je to X  a proč ho používáme ?  Malý test na konci.


Procenta slovní úlohy

Procenta slovní úlohy

Termínovaný vklad 8 000 Kč na jeden rok je úročen 12 %, daň z úroku je 25 %. Kolik Kč vyplatí za tento vklad po jednom roce? Tuto a další slovní úlohu budete hravě zvládat, když si procvičíte % s tímto dokumentem.

8 kreditů

Mnohočleny sčítání

Mnohočleny sčítání

Co je to mnohočlen ?. Jak ho lze sčítat a odčítat ? Co je to koeficient a proměnná ? Jak lze vytvořit opačný mnohočlen. To vše a ještě mnohem více se dozvíte v tomto dokumentu + malý test na ověření, zda-li jste látce porozuměli.

5 kreditů

Procenta úroky

Procenta úroky

Pan Novák si u banky půjčil 80 000 Kč na 14,5 % roční úrokovou míru. Peníze bance splatí za dva roky. Kolik Kč bance zaplatí?  Co je to daň, poplatek, DPH . Tento a další příklady hravě zvládnete, pokud si nastudujete tento dokument.

7 kreditů

Celá čísla TEST

Celá čísla TEST

Automatický - Interaktivní test, který Vás okamžitě ohodnotí na základě Vašich znalostí .Na Vaše přání Test vhodný k procvičení látky CELÁ ČÍSLA

5 kreditů

Procento - úvod

Procento - úvod

Jak se určují procenta ? Příklad : Kolik kg je 7% z 300kg ? kolik jsou 3/4 z 75% ? Dozvíte se v tomto dokumentu. Na konci najdete i malý test.

8 kreditů

Hodiny

Hodiny

Interaktivní dokument ve formátu PowerPoint, který Vám pomůže naučit a vysvětlit hodiny . Včetně krátkého testu. Obrázkový, velmi zábavný.

9 kreditů

Matematické výrazy - úvod

Matematické výrazy - úvod

Co jsou a jak je používat matematické výrazy. Co je to proměnná, mocnina, násobek apod.

3 kredity

Druhá mocnina úvod

Druhá mocnina úvod

 Vše , co potřebujete prakticky a ukázkově vysvětlit z látky druhá mocnina. + příklady typu : Index BMI Ti napoví, zda je Tvoje váha v pořádku. Svůj BMI získáš, pokud vydělíš svoji hmotnost v kilogramech druhou mocninou své výšky v metrech

7 kreditů

TEST Zlomky

TEST Zlomky

Automatický - Interaktivní test, který Vás okamžitě ohodnotí na základě Vašich znalostí . Vhodný pro žáky 4-5. tříd . A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán.Na Vaše přání

3 kredity

Bezplatný SW rady a tipy

Bezplatný SW rady a tipy

Kde hledat a jak vybírat beplatné verze SW pro využití na domácím počítači ? Na co si dát pozor a jak se SW pracovat. Včetně anglických zkratek, které je vhodné znát .

 Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku ZDE

4 kredity

Části kruhu a kružnice

Části kruhu a kružnice

Co je to kružnice a co je to kruh? Jak se označují oba dva útvary? Co je to kruhová výseč ? Jak se vypočítá obsah kruhu a obvod kružnice ? + malý test na závěr

6 kreditů

Kruh obvod a obsah

Kruh obvod a obsah

Zda-li pak víte, jak vypočítat obvod a obsah kruhu ? Praktické nákresy včetně testů Vám podrobně vysvětlí celou látku.

6 kreditů

Sčítání pro nejmenší

Sčítání pro nejmenší

Interaktivní hra v PowerPointu na téma sčítání a odčítání do 10. Určeno a vhodno pro děti do 7 let. Hezké grafické prostředí, spousta obrázků, zábavná forma.

 TIP na vhodnou učební pomůcku k této látce naleznete  ZDE

9 kreditů

Obtížně dostupné znaky

Obtížně dostupné znaky

Znáte to. Mnozí z Vás dokáží napsat v běžných programech téměř jakýkoliv text, ale když dojde na znaky  a symboly, tak se text buď zcela zastaví nebo nevíme, jak pokračovat dál. Pokud se chcete zdokonalit v psaní na počítači a mít nejen běžnou uživatelsou znalost, pak je tento dokument určen právě pro Vás.

7 kreditů

Procenta - základní úlohy

Procenta - základní úlohy

Zpráva ze sportu: z 20 střel jdoucích na branku jich brankář chytil 90 %. Tento i ostatní příklady budete ovládat, když se procvičíte v tomto dokumentu.

10 kreditů

Pythagorova věta - úlohy

Pythagorova věta - úlohy

Úlohy a procvičení na téma Pythagoroova věta. Př.Mostní oblouk má výšku v = 8 m. Oblouk je částí kružnice s poloměrem 30 m. Určete rozpětí tohoto oblouku. Na obrázku je rozpětí vyznačeno červenou úsečkou.

8 kreditů

Test 6. třída průřezový

Test 6. třída průřezový

Automatický - Interaktivní test, který Vás okamžitě ohodnotí na základě Vašich znalostí .Na Vaše přání Test vhodný k průřezovému vyhodnocení znalostí žáka 6. třídy

6 kreditů

Překládání PC programů č.2

Překládání PC programů č.2

Pokud se chcete naučit profesionální práci na PC  a následné ulehčení a zefektivnění překladů PC programů nebo překladů textů jako takových, tak se vzdělejte na základě tohoto dokumentu-rady.

7 kreditů

Poměr-výpočty

Poměr-výpočty

Fotografii o rozměrech 15 cm a 10 cm necháme zvětšit v poměru 9 : 5. Urči rozměry takto zvětšené fotografie. Dokument, který Vám vysvětlí a procvičí s Vámi termín - poměr. Včetně krátkého testu na konci .

11 kreditů

Pythagorova věta

Pythagorova věta

Co je a k čemu slouží Pythagorova věta ? Kde ji všude můžete použít a co je nutné si zapamatovat. Včetně malého testu.

5 kreditů

Číselné hádanky

Číselné hádanky

Hádanky na téma kolik je ..X . počet jednotlivých zvířátek. Vhodné pro malé, předškolní děti na procvičení a naučení čísel do 10. Materiál ve formátu PowerPoint.

1 kredit

Překládání PC programů

Překládání PC programů

Rada, která Vám vysvětlí a na obrázkových příkladech ukáže, jaké překladače programů používat a jak snimi zacházet. Pracujte s PC efektivněji !

7 kreditů

Přímá úměrnost

Přímá úměrnost

Příklad: Na tržišti prodávají borůvky. Kelímek o objemu 250 ml stojí 22 Kč. Prodavač si připravil tabulku, ze které snadno přečte cenu za prodané borůvky. Jak vypočítat tento příklad a co je to přímá úměrnost se dozvíte v tomto dokumentu. Na konci opět malý test na procvičení Vašich znalostí.

9 kreditů

Obrázkové násobení

Obrázkové násobení

Interaktivní TEST vhodný pro děti učící se kombinaci sčítání a záveň násobení a dělení

1 kredit

Válec

Válec

Zda-li pak víte, jaká je podstata válce. Jak lze vypočítat objem . Co je to rozvinutý plášť a poloměr ? + př- Vypočítej objem a povrch válce s průměrem podstavy 1 m a výškou 150 cm.

7 kreditů

Test 2. třída opakování

Test 2. třída opakování

Automatický - Interaktivní test, který Vás okamžitě ohodnotí na základě Vašich znalostí . Vhodný pro žáky 2. tříd . A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán.Na Vaše přání

6 kreditů

Najdi cíl

Najdi cíl

Chcete své dítě připravit do života, který bude vyžadovat perfektní znalost PC ? Naučte své děti pracovat s počítačem pod odborným dohledem a to navíc nadprůměrně . Tento dokument rozšiřuje základní znalosti uživatelů a nabízí funkce, které možná neznáte a při tom Vám práci výrazně usnadní .

12 kreditů

Jak vyrobit multimediální slovník

Jak vyrobit multimediální slovník

Chcete mít svůj vlastní multimediální SLOVNÍK ? Perfektně postavený dokument-rada, jak si pomocí založit a spravovat svůj vlastní multimediální slovník. Ukázka, jak můžete popsat slovíčka, jak k nim přidat zvuky, obrázky nebo video . Jak postavit strukturu. Jak se prozkoušet

12 kreditů

Poměr

Poměr

Je důležité pořadí členů ve výpočtu poměru ? ANO nebo NE ? Příklad : z kuchařské knihy na octovou zálivku smíchej vodu s octem v poměru 10:3. Více se dozvíte v dokumentu a malém testu.

6 kreditů

Zlomky 2

Zlomky 2

Lukáš dostal na výlet kapesné 480 Kč. Jednu třetinu této částky utratil za oběd v  pizzerii, za polovinu částky koupil suvenýry pro rodiče a sestru a za šestinu částky si koupil nový časopis s CD. Kolik Kč utratil v pizzerii? Kolik Kč utratil za suvenýry? Praktický dokument, který Vám objasní principy zlomků.

9 kreditů

Násobení s myšáky

Násobení s myšáky

V příspěvku se procvičuje malá násobilka, sčítání a odčítání do 100. Je vhodný pro druhou a třetí třídu. Opět jedna z hravých forem testu UČENÍ ONLINE vhodná pro děti 2. a 3. třídy ZŠ

6 kreditů

Rovnoběžník úvod

Rovnoběžník úvod

Co za tvary patří mezi rovnoběžníky : Jak vypočítat obvod,  obsah ...Zvládnete následně i př. výpočty jako : Vypočítej obsah kosodélníku, jestliže a = 13 cm, va = 7 cm

8 kreditů

Sčítání a odčítání 1.třída

Sčítání a odčítání 1.třída

Automatický - Interaktivní TEST. Okamžitě Vás ohodnotí na základě Vašich znalostí . Průřezově otestuje Vaše znalosti zejména z látky POČTY . A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán.

2 kredity

Nepřímá úměrnost

Nepřímá úměrnost

Příklad: Maminka koupila v supermarketu krabici zmrzlinových kornoutů. Míša přemýšlí: "pokud sním každý den jeden kornout, vystačí mi zásoba na 30 dní. A co když budu denně chtít 2 nebo 3 kornouty?" Tento a jiné příklad budete umět vyřešit, pokud nastudujete tento dokument. Na závěr je přiložen i test.

6 kreditů

Psaní na počítači pro děti od 4 let

Psaní na počítači pro děti od 4 let

Psaní na počítači pro děti od 4 let . Už malé děti jsou okouzleny možností pouhým stiskem klávesy zobrazit na obrazovce písmenko, aniž by ho musely umět napsat. I když se mnoho z nás brání dítěti umožnit PC používat, trend je neúprosný . V tomto dokumentu si ukážeme , jak dětem počítač nabídnout k rozvoji a ne jen k pasivnímu využívání her. Zde je nutná účast rodiče.

4 kredity

Rovnoběžník

Rovnoběžník

Výška rovnoběžníku udává vzdálenost rovnoběžek, na kterých leží protější strany. Jak se vypočítají uhly, obvod + malý test na vyzkoušení pochopení.

7 kreditů

Procvičování násobení

Procvičování násobení

Praktický dokument zaměřený na naučení, pochopení ALE hlavně procvičení násobení . Vhodné pro žákdy 6. tříd.

 

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

8 kreditů

Celá čísla - uspořádání a sčítání

Celá čísla - uspořádání a sčítání

Uspořádání a sčítání celých čísel. Na číselné ose Vám představí rozdílnost čísel se zneménky +/- a to co znamenají symboly > < = . Součástí dokumentu je opět krátký test na procvičení.

5 kreditů

Čtyřúhleník

Čtyřúhleník

Co je to čtyřúhleník. Jaké rozlišujeme druhy. Jak vypočítat úhly, délku stran a co je důležité znát pro konstrukci. Včetně malého testu

9 kreditů

Číslice

Číslice

Dokument určený zejména pro I. stupeň ZŠ , ale i jako opakování pro 5.-7. třídy .  Poznávání jednotlivých typů číslic . Vysvětlí Vám proč všichni lidé nepoužívají stejné číslice - jaký je rozdíl mezi arabskými, římskými, hebrejskými, čínskými číslicemi. Dokonce Vám dá možnost si vyzkoušet vlastní číslice + malý návod jak vymyslet šifry.

5 kreditů

Mnohočleny násobení

Mnohočleny násobení

Jak násobit mnohočleny. Na co si dát pozor. Co je dobré vědět a prostě nutné zapamtovat. Na konci malý test na osvěžení ověření znalostí


Quadromino

Quadromino

Chytlavá, jednoduchá hra na procvičení násobení. Nezapomeňte si připravit nůžky , papír a dobrou pamět !

2 kredity

Lichoběžník

Lichoběžník

Co je to lichoběžník, jaký je součet všech jeho úhlů a jak ho lze správně narýsovat a jak vypočítat...

10 kreditů

Čísla

Čísla

Dokument určený pro nejmenší, respektive na dobu, kdy rodiče nebo učitel začne vysvětlovat co to jsou ČÍSLA a k čemu se využívají. Dozvíte se např. co čísla vyjadřují, proč a k čemu všemu je využíváme. S čím jsou čísla spojována a na co si u čísle je třeba dát pozor. Historie čísel + jak čísla vznikla.

 TIP na vhodnou učební pomůcku k této látce naleznete  ZDE

7 kreditů

2. třída násobení TEST

2. třída násobení TEST

Automatický - Interaktivní test, který Vás okamžitě ohodnotí na základě Vašich znalostí . Vhodný pro žáky 2. tříd-malá násobilka . A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán.Na Vaše přání

4 kredity

Odčítání celých čísel

Odčítání celých čísel

Přes den ukazoval teploměr +3°C. Do večera rtuť teploměru klesla o 9°C. Kolik °C ukazoval teploměr večer? Jak správně odečítat celá čísla Vám napoví tento dokument s vyznačením pasáží, co si zapamatovat + TEST

 Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku ZDE

10 kreditů

TEST - geometrie úsečky, body,přímky

TEST - geometrie úsečky, body,přímky

Automatický - Interaktivní test, který Vás okamžitě ohodnotí na základě Vašich znalostí . Pouze dva dotazy, které odhalí Vaše znalosti v látce úsečka,body,přímka,polopřímka.

1 kredit

Násobení pro dyslektiky

Násobení pro dyslektiky

Máte doma dítě, které se špatně soustředí ? Potřebujete poradit nějakou praktickou , ale při tom jednoduše proveditelnou metodu. Stáněte si tento dokument

2 kredity

Číslené výrazy

Číslené výrazy

Ohrádka pro zakrslého králíčka musí mít rozměry nejméně 100 cm na délku a 85 cm na šířku. Kolik m pletiva musíme koupit na výrobu ohrádky? Dokument, který Vás formou testů, ukázek a výpočtů provede číslenými výrazy

11 kreditů

Rovinné tvary

Rovinné tvary

Dobře čtivý dokument, který Vám jak textově, tak obrazově vyvětlí základní geomatrické rovinné tvary. Součástí je i malý test - př. Rovnostranný trojúhelník má obvod 81 cm. Urči délku strany trojúhelníka. Opět máte žlutě zaškrtané pasáže , které je třeba se naučit nebo zapamatovat.

7 kreditů

Mínus - Plus

Mínus - Plus

Hra vhodná k procvičování základních početních příkladů a rozlišování čísel.

5 kreditů

Násobení a dělení celých čísel

Násobení a dělení celých čísel

Jaké znaménka bude mít součin tří záporných a tří kladných čísel ? Co je to činitel, co součin, jak mezi sebou odlišit záporné a kladné hodnoty + malý test pro pochopení látky. Dokument je vybaven obrázky a vizuálními příklady pro pochopení látky       

12 kreditů

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic

Materiál, který Vás provede schématem a pravidly souřadnic. Jak například postupovat ,chceme-li určit přesnou polohu bodu v rovině ?

11 kreditů

Test - základy geometrie

Test - základy geometrie

Pokud se chcete zdokonalit v geometrii a nevíte jaké jsou Vaše znalosti, tak si stáhněte tento test a vyplňte ho

4 kredity

KOSTKY

KOSTKY

Hra vhodná k postřehu a učení čísel, kombinatoriky.

5 kreditů

Matematická křížovka

Matematická křížovka

Chcete své díte naučit  hravou formou sčítat, odečítat, násobit a dělit. Tato jednoduchá hra je pak určena právě pro Vás.

3 kredity

Geometrie základy

Geometrie základy

Základní znalosti z geometrie Vám napoví, jak vypočítat obvod čtverce, obdelníku, co je to lichoběžník apod.

5 kreditů

Celá čísla

Celá čísla

Co lze považovat za celá čísla ? Kde se nejvíce používají a jak pracovat se znaménkem +/-

8 kreditů

Hádej, hádej

Hádej, hádej

Vhodná hra s příklady a doplňovačkou na učení násobení a dělení.

5 kreditů

Trojúhleníky 6. ročník

Trojúhleníky 6. ročník

Podrobné vysvětlení geometrických tvarů - trojúhleníků včetně popisků a malého testu pochopení látky.

10 kreditů

Procenta

Procenta

Dokument na bázi praktického průvodce, co to jsou a jak vypočítat procenta. Včetně příkladu na vyzkoušení Vašeho pochopení.

5 kreditů

Tabulka malé násobilky

Tabulka malé násobilky

Základní podklad pro ZŠ školáky ve fázi násobení.

2 kredity

Slovní hry +/-

Slovní hry +/-

Opět jeden nápaditý podklad, jak učit děti sčítat a odečítat hravou formou.

4 kredity

Zlomky

Zlomky

Věděli jste, že zlomek označuje v matematice podíl dvou výrazů? K čemu slouží, kdy ho použít a jak vypočítat, najdete v tomto dokumentu.

5 kreditů

Magic Seven (anglicky)

Magic Seven (anglicky)

Hra na bázi PC aplikace, která Vám pomůže v orientaci základních početních operací a geometrických určených pro 1. stupeň ZŠ včetně učení angličtiny.

3 kredity

Krychle a kvádr

Krychle a kvádr

Dokument, který Vám podrobně ( včetně nákresů ) vysvětlí , co je to krychle a jak se liší od kvádru. Včetně výpočtu povrchu a objemu. Obsahuje i malý test na prozkoušení porozumění látky.

13 kreditů

Násobky a dělitel

Násobky a dělitel

Výukově založený dokument, který obsahuje nejen výklad, ale i příklady k vyzkoušení a pochopení látky.

 Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku ZDE

6 kreditů

Hledání všech dělitelů daného čísla

Hledání všech dělitelů daného čísla

Víte např. jaké jsou dělitele čísla 30 a jak lze na to přijít. Stáhněte si tento dokument  včetně krátkého testu

 

 

 

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

 

14 kreditů

Úhel a jeho velikost

Úhel a jeho velikost

Co je to bod V a jak označujeme úhel ?Čím měříme velikost úhlu ? Podrobně včetně příkladů, obrázků vysvětlená látka - úhel a jeho velikost včetně testu.

12 kreditů

Násobení a destinná čísla

Násobení a destinná čísla

Zda-li pak víte co je to činitel, součin ... Dokument, který Vás prozkouší v násobení  destinných čísel

14 kreditů

Desetinná čísla

Desetinná čísla

Desetinná čísla - látka 2. stupen , 6 ročník. Zápis  a čtení. Tento dokument Vás připravý na zkoušku či úkol a  podrobně vysvětlí jak se počítají desetinná čísla. Prakticky, žlutě zaškrtané to, co si máš zapamatovat + na konci krátký test včetně výpočtů.

11 kreditů

DOUČOVÁNÍ > počty

DOUČOVÁNÍ > počty

Zde si můžete vybrat 1 lekci Vámi vybraného doučování přes internet. Klikněte na UČIT a do 48 hodin se Vám ozve učitel dle staženého "Návodu- Manuálu".

100 kreditů

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem

Prakticky koncipovaný dokument , který vysvětlí, jak vypočítat například 0,66x1,78 a další. Včetně testu

8 kreditů

Základní geomatrické tvary

Základní geomatrické tvary

Bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžná přímka, kolmice a další. Vizuálně sestavený dokument, který Vám srozumitelně vysvětlí základní geometrické tvary včetně testu.

9 kreditů

Prvočísla a složená čísla

Prvočísla a složená čísla

Kolik dělitelů má číslo 4? Rozklad čísla a součin ....A další příklady, jak se naučit a procvičit prvočísla a složená čísla

13 kreditů

Sčítání, odečítání do 1000 - TEST

Sčítání, odečítání do 1000 - TEST

Jednoduchý TEST pro zopakování si sčítání a odečítání do 1000.

4 kredity

Konstrukce trojúhelníku ze tří stran

Konstrukce trojúhelníku ze tří stran

Zkonstruování trojúhleníku vysvětlí dokument , kde se dozvíze jaké nerovnosti musí platit. Včetně jedné "záhady ?"  a testu.

8 kreditů

Konstrukce kružnice trojúhleníku opsaná a vepsaná

Konstrukce kružnice trojúhleníku opsaná a vepsaná

Zda-li pak víte, jak zkonstruovat kružnici opsanou a jak vespanou ? Jaká je definice. Co je to průsečík stran ? Obrázkový dokument s označením toho, co je třeba si pamatovat včetně testu.

11 kreditů

Sčítání desetinných čísel

Sčítání desetinných čísel

Maminka si chce nechat ušít kostýmek se sakem, kalhotami a sukní. Na sukni je potřeba 1,4 m látky, na kalhoty 1,8 m látky a na sako 2,5 m látky. Kolik metrů látky potřebuje maminka na ušití kostýmku? Tradičně prakticky laděný dokument včetně malého testu na vyzkoušení

9 kreditů

Dělení desetinného čísla přirozeným číslem

Dělení desetinného čísla přirozeným číslem

Příklad: V supermarketu prodávají balíček (4 ks) sušenek za 21,60 Kč. Kolik Kč stojí jedna sušenka? Praktický dokument - učební látka včetně testu.

14 kreditů

Matematika - TEST 1. stupeň ZŠ

Matematika - TEST 1. stupeň ZŠ

Pokud chcete začít dítě doučovat v matematice, je třeba, aby se otestovalo ve znalostech. Případně si udělejte testy na ověření znanalostí - určeno především pro 1. stupeň ZŠ

4 kredity

Porovnávání a uspořádání desetinných čísel

Porovnávání a uspořádání desetinných čísel

Materiál, který Vás naučí počítat a porovnat mezi sebou hodnoty desetinných čísel. Včetně příkladů, obrázků a nákresů .

13 kreditů

Sčítání do 100

Sčítání do 100

Prakticky koncipovaný dokument, který vysvětlí, naučí a vyzkouší Vaše dítě ve sčítání do 100

6 kreditů

Logické úlohy

Logické úlohy

Logické příklady na tříbení myšlení a paměti s matematickým základem.

3 kredity

Logický příklad 1

Logický příklad 1

Jednoduchý logický příklad pro možnost matematického řešení, dovození.

1 kredit