Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Válec - výklad, hra, test

Náhled ( hra se otevře po registraci, přihlášení ) :

 

Válec
Popis
     podstavami válce jsou dva shodné kruhy, které leží v rovnoběžných rovinách
     poloměr válce je poloměr jeho podstav
     výška válce je vzdálenost středů jeho podstav; je to také vzdálenost rovin, ve kterých podstavy válce leží
     rozvinutý plášť válce je obdélník nebo čtverec
     někdy se používá označení rotační válec – válec vznikne otáčením (rotací) pravoúhelníka (obdélník, čtverec) kolem jedné jeho strany
Válec v praxi
     cisterny, trubky, potrubí, kabely
     váleček na nudle, některé pastelky, fixy
     mince, části láhví, plechovky
     některé stavby – rozhledny, majáky, rotundy
     trup letadla, palivové nádrže raket
 
 
Povrch válce
Dívej se na síť válce a kontroluj!
     povrch válce tvoří 2 kruhové podstavy, každá o obsahu Sp = p . r2 a obsah pláště (obdélník nebo čtverec) o obsahu Spl = 2 . p . r . v
     takže povrch válce vypočítáme jako součet dvou obsahů shodných podstav a obsahu pláště
S = 2 . Sp + Spl
S = 2 . p . r2 + 2 . p . r . v
S = 2 . p . r . ( r + v )
S = 2 p r ( r + v )

 

více po registraci