Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Výrazy - úvod - výklad, test

Náhled ( hra se otevře po registraci, přihlášení ) :

 Výrazy - úvod

Co už známe z hodiny matematiky?
Z hodin matematiky znáte čtyři početní operace – sčítání, odčítání, násobení a dělení. Z hodin matematiky znáte také umocňování a odmocňování. Pomocí těchto početních operací zapisujeme číselné výrazy:
     součet čísel 8 a -5 8 + ( - 5 )
     rozdíl čísel 8 a -5 8 – ( - 5 )
     součin čísel 8 a -5 8 . ( - 5 )
     podíl čísel 8 a -5 8 : ( - 5 )
     druhá mocnina -5 ( - 5 )2
     druhá odmocnina z 8 Ö8

Hodnota číselného výrazu

Často bývá v jednom číselném výrazu několik početních operací – proto je důležité vědět, v jakém pořadí musíme tyto početní operace provádět. Výsledkem těchto operací je hodnota číselného výrazu.
Výraz zápis hodnota 
     součet čísel 8 a -5 8 + ( - 5 ) +3
     rozdíl čísel 8 a -5 8 – ( - 5 ) + 13
     součin čísel 8 a -5 8 . ( - 5 ) - 40
     podíl čísel 8 a -5 8 : ( - 5 ) -1,6
     druhá mocnina -5 ( - 5 )+ 25
     druhá odmocnina z 8 Ö8 2,83
V hodinách matematiky zapisujete a počítáte:
8 + ( - 5 ) = +3
8 – ( - 5 ) = + 13
8 . ( - 5 ) = - 40
8 : ( - 5 ) = -1,6
( - 5 )2 = + 25
Ö8 = 2,83

 

Více po registraci