Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Mnohočleny - početní operace

 Pouze náhled - více po registraci

Sčítání mnohočlenů

 

Příklad: sečti mnohočlen x2 – 3x + 7 s mnohočlenem 3x2 + 5x – 11

 

( x2 – 3x + 7 ) + ( 3x2 + 5x – 11 ) =

 

Závorky nám ukazují, že se jedná o dva mnohočleny. Při sčítání oba mnohočleny opíšeme a závorky vynecháme.

 

 

x2 – 3x + 7 + 3x2 + 5x – 11 =

 

Sčítat můžeme jen ty členy, které mají stejný základ a stejnou mocninu.

 

 

x2 – 3x + 7 + 3x2 + 5x – 11 = 4x2 + 2x – 4