Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Rozklad mnohočlenu na součin

 

Rozklad mnohočlenu na součin
Příklad: zapište jako součin výraz 2x + 4
Řešení: koeficienty zapíšeme jako součin prvočísel, mocniny nahradíme součiny základů
2x + 4 = 2 . x + 2 . 2
v obou členech se v rozkladu objevuje číslo 2, toto číslo vytkneme (vydělíme mnohočlen číslem 2 ) a do závorky zapíšeme zbylé činitele ( výsledek dělení )
2x + 4 = 2 . x + 2 . 2 = 2 . ( x + 2 )
O správnosti výpočtu se můžeš přesvědčit vynásobením. 
 
 

Příklad: zapište jako součin výraz 8ab + 6a

 

Řešení

 

8ab + 6a = 2 . 2 . 2 . a . b + 2 . 3 . a

 

v tomto případě se v obou členech rozkladu objevuje součin 2 . a, takže před závorku vytkneme součin 2a, do závorky pak zapíšeme zbytek:

 

8ab + 6a = 2 . 2 . 2 . a . b + 2 . 3 . a = 2a . ( 4b + 3 )

 

O správnosti výpočtu se můžeš přesvědčit vynásobením.