Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Obsah obdélníku a čtverce 2

 Pouze náhled - celý příspěvek spustíte po registraci :

 

Jednotky obsahu

Ve 4. ročníku jste se učili vypočítat obsah čtverce a obdélníku. Obsah daného

obrazce jste uváděli v cm2, m2, dm2 nebo mm2. Těmto jednotkám říkáme jednotky obsahu.

Zopakuj si:

obdélník   čtverec

obvod o = 2 . ( a + b )  obvod o = 4 . a

obsah S = a . b  obsah S = a . a

 

Obdélník

Vypočítej obvod a obsah obdélníka s délkami stran a = 12 cm a b = 2 dm.

Výpočet

a = 12 cm

b= 2 dm = 20 cm  ( oba rozměry musí být ve stejných jednotkách )

o = ? ( cm )

S = ? ( cm2 )

o = 2 . ( a + b )  S = a . b

o = 2 . ( 12 + 20 )  S = 12 . 20

o = 2 . 32  S = 240 cm2 

o = 64 cm

 

Čtverec

Obvod čtverce měří 60 cm. Urči délku strany čtverce a jeho obsah.

Výpočet

o = 60 cm

a = ? ( cm )

S = ? ( cm2 )

Délku strany čtverce vypočítáme tak, že obvod čtverce dělíme čtyřmi.

a = o : 4  S = a . a

a = 60 : 4  S = 15 . 15

a = 15 cm  S = 225 cm2