Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Sčítání desetinných čísel pokračování 2

 Náhledová verze - vše otevřete po přihlášení :

 

Písemné sčítání desetinných čísel

Jak vypočítat součet 0,7 + 0,5 = ?

Zapamatuj si:

při sčítání desetinných čísel můžeme postupovat stejně jako při písemném sčítání čísel přirozených

desetinná čísla zapíšeme pod sebe tak, aby desetinné čárky byly pod sebou

pokud je to nutné, doplníme desetinná čísla tak, aby měla stejný počet desetinných míst ( pomocí nul zapsaných za jeho poslední desetinné místo )

 součet vypočítáme stejně jako postupujeme při sčítání přirozených čísel

     v součtu vyznačíme desetinnou čárku

 Sčítání desetinných čísel – řešené příklady

0,3 + 0,4 = 0,7

                 nejprve sečteme celky: 0 + 0 = 0

                 potom sečteme desetiny : 3 + 4 = 7

                zapíšeme součet s desetinnou čárkou : 0,3 + 0,4 = 0,7

1,2 + 3,7 = 4,9

                       

                  nejprve sečteme celky: 1 + 3 = 4

                  potom sečteme desetiny: 2 + 7 = 9

                   zapíšeme součet s desetinnou čárkou: 1,2 + 3,7 = 4,9