Matematika

           
              

 

"Vítejte v modulu Matematika"

Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se !       

 


Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vytýkání

Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vytýkání

  Dokument a test zároveň. Násobit mnohočleny již umíme. Dnes zkusíme opačný postup – zapsat daný mnohočlen jako součin.

Příklady : 2x + 2y = 2 . x + 2 . y,    15x + 10xy = 3 . 5 . x + 2 . 5 . x . y

 

 

Výklad, řešené příklady + procvičení.

6 kreditů