Nahraj

Pythagorova věta (7. ročník)


Pythagorova věta zní: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou) pravoúhlého rovinného trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami). Formálně Pythagorovu větu vyjadřuje rovnice: c²=a²+b² Výpočty pomocí Pythagorovi věty: Obdélníkové náměstí má délky stran 30 a 40 metrů. Kolik metrů bude měřit cesta, která povede po úhlopříčce náměstí rovně z jednoho rohu do druhého? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Řešení: Představíme si jeden ze dvou trojúhelníků, na které se cesta náměstí rozdělí. Součet čtverců délek jeho odvěsen ( to je stran náměstí) je 30² m² + 40² m² = 900 m² + 1600 m² = 2500 m². Toto číslo se podle Pythagorovy věty zároveň rovná čtverci přepony trojúhelníka. Stačí ho tedy odmocnit, a dostaneme délku přepony. Odmocnina z 2500 m² je 50 m, a to je ta délka úhlopříčné cesty. Doufám, že vám to pomohlo a trochu pythagorovu větu pochopili. Pokud byste potřebovali s něčím ohledně tohoto pomoct nebojte se napsat a ráda vám poradím. Hodně štěstí v učení a úspěšný školní rok 2018/2019!!!! Niky❤️

přidal(a): Niky


Přidat návod

Název:
Soubor:
Vaše jméno:
Antispam
dokažte, že nejste robot zodpovězením následující otázky:
čtyřikrát tři =
Popis:

Žádáme všechny uživatele, jež nahrávají příspěvky do portálu UČENÍ ONLINE, aby se ujistili, zda skutečně nahrávají své, autentické dílo a neporušují autorská práva. V případě, že UČENÍ ONLINE zjistí, že jsou autorská práva porušována si vyhrazuje právo na odstranění takového příspěvku, díla. Pokud se domníváte, že vaše video, obrázek, či jiný obsah porušuje vaše autorská práva, odešlete nám prosím sdělení na info@ucenionline.com a my zastavíme jeho šíření. ( žádáme při tom o přesné identifikování původního autora, díla a název díla na UČENÍ ONLINE, jež by mohl být jeho kopií ).

Jak se ujistit, zda vkládaný soubor neporušuje něčí autorská práva:
Jedním způsobem, jak zaručit, že vaše video nebude porušovat autorská práva někoho jiného, je použít své schopnosti a představivost k vytvoření něčeho zcela originálního. Může to být i něco úplně obyčejného. Můžete třeba napsat svůj fejeton, přípravu do hodiny, napsat test. Doporučujeme, abyste v případě, že na dokumentu pracoval mimo Vás i někdo jiný, jste ho uvedli jako spoluautora a pokud jste využili části externích dokumentů, tak jste je označili citacemi, pokud je to však možné.