Umění

           
              

 

 "Vítejte v modulu Umění"

Navíc si můžete promluvit s Vaším on-line učitelem nebo si nechat poradit.  Registrujte se!


Elektrický příkon

Elektrický příkon

Dnešním tématem bude elektrický příkon. Víš, co znamená údaj na štítku spotřebiče
2 000 W? Výklad, řešené příklady + procvičení. Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W).

 

 

5 kreditů