Umění

           
              

 

 "Vítejte v modulu Umění"

Navíc si můžete promluvit s Vaším on-line učitelem nebo si nechat poradit.  Registrujte se!


Ohmův zákon – řešení úloh

Ohmův zákon – řešení úloh

 Dnes se podíváme na řešení úloh, při kterých použijeme Ohmův zákon. Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem. Je pojmenován podle svého objevitele Georga Ohma.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

 

3 kredity

Elektrický příkon

Elektrický příkon

Dnešním tématem bude elektrický příkon. Víš, co znamená údaj na štítku spotřebiče
2 000 W? Výklad, řešené příklady + procvičení. Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W).

 

 

5 kreditů

Eelektrický příkon II

Eelektrický příkon II

Pokračování k předešlému příspěvku !

Dnešním tématem bude elektrický příkon. Víš, co znamená údaj na štítku spotřebiče 

2 000 W? Výklad, řešené příklady + procvičení. Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W).

3 kredity

Ohmův zákon – řešení úloh II

Ohmův zákon – řešení úloh II

 Dnes se podíváme na řešení praktických úloh, při kterých použijeme Ohmův zákon.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Elektrický proud, elektrické napětí

Elektrický proud, elektrické napětí

Dnešní učivo se týká elektřiny – elektrického proudu a napětí. Podíváme se také na jednotky elektrického proudu a napětí.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

 


Ohmův zákon

Ohmův zákon

 Dnes se podíváme na jeden ze základních zákonů pro elektrický proud – Ohmův zákon

Výklad, řešené příklady + procvičení.

6 kreditů

Pohybová a polohová energie tělesa

Pohybová a polohová energie tělesa

 Se slovem energie se setkáváme denně v nejrůznějších souvislostech. Co znamená, že těleso má energii?Výklad, řešené příklady + procvičení.

3 kredity

Teplo

Teplo

 „Dnes je venku docela teplo.“ Co máme touto větou na mysli? Zpravidla chceme něco říci o venkovní teplotě.

Ve fyzice používáme pojem teplo v souvislosti s přijatou nebo odevzdanou energií při tepelné výměně. Dnes pokračujeme dalším druhem energie – teplem.  Výklad, řešené příklady + procvičení.

5 kreditů

Výpočet tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně

Výpočet tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně

 Dnes se podíváme na výpočet tepla, které těleso přijme nebo odevzdá při tepelné výměně.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

6 kreditů

Práce – řešené příklady  z fyziky

Práce – řešené příklady z fyziky

 Chcete se prozkoušet, jak jste na to s fyzikou? Otestujte se tímto dokumentem Jednotlivé příklad z 8.ročníku ZŠ.


Výkon

Výkon

 Výkon je veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času. Výklad, řešené příklady + procvičení

 

5 kreditů

Archimedův zákon v úlohách

Archimedův zákon v úlohách

 Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa.  Na toto téma jsou pro vás připraveny úlohy a test. Vyzkoušejte si, jak látce rozumíte!

4 kredity

Atmosférický tlak a jeho měření

Atmosférický tlak a jeho měření

  Atmosferický tlak dosahuje nejvyšších hodnot při hladině moře (popř. povrchu planety) a s rostoucí výškou klesá. Podívejte se, jak se měří a počítá

6 kreditů

Práce přemístění tělesa

Práce přemístění tělesa

Velmi zajímavě udělaný výklad a test. 

Víš, co si fyzik představí pod pojmem PRÁCE?

Výklad, řešené příklady + procvičení.

 

Víš, co si fyzik představí pod pojmem PRÁCE?

Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak

Úžasně zpracovaný pohyblivý dokument. Pokusy s kapalinami provádíme v gravitačním poli Země. Má také gravitační síla nějaké účinky na kapalinu? Př. Dozvíte se : Co se stane, když do mikrotenového sáčku naliješ vodu? Sáček se zaoblí. Toto zaoblení je způsobeno tlakovou silou vody na stěny ( a také na dno ) tohoto sáčku.

 

Výklad, řešené příklady + procvičení.

7 kreditů

Archimedův zákon

Archimedův zákon

Výklad a test v jednom dokumentu. Dnes se podíváme na jeden důležitý zákon fyziky. Víš, proč některá tělesa plavou? A proč ve vodě dokážeš zdvihnout i někoho, kdo váží více než ty?

Výklad, řešené příklady + procvičení.

 

5 kreditů

Pascalův zákon a jeho užití v hydraulickém zařízení

Pascalův zákon a jeho užití v hydraulickém zařízení

 

Dnes se podíváme na Pascalův zákon a také jeho praktické užití. Víš, jak funguje hydraulické zařízení?

Výklad, řešené příklady + procvičení.

3 kredity

Hydraulické zařízení – slovní úlohy

Hydraulické zařízení – slovní úlohy

Dnes spočítáme několik slovních úloh s hydraulickým zařízením. Výklad, řešené příklady + procvičení.

Příklady typu : Tlak p vypočítáme jako podíl tlakové síly F a plochy S, na kterou tato síla kolmo působí...


Výpočet tlaku a tlakové síly ve slovních úlohách

Výpočet tlaku a tlakové síly ve slovních úlohách

 Dnes se podíváme na slovní úlohy, ve kterých budeme počítat tlak a také tlakovou sílu.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

7 kreditů

Tlak, tlaková síla

Tlak, tlaková síla

 Dnes se podíváme na téma, které má bohaté uplatnění v  praxi. Proč se ostrým nožem lépe krájí?

Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Rovnovážná poloha páky

Rovnovážná poloha páky

Dnes se podíváme na téma, které má velké praktické využití – páku.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Slovní úlohy s pákou

Slovní úlohy s pákou

 Dnes budeme pokračovat s pákou - podíváme řešení slovních úloh.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

2 kredity

Gravitační síla a hmotnost tělesa

Gravitační síla a hmotnost tělesa

 Dnes se podíváme na jeden z nejzákladnějších poznatků z fyziky. Víš, jak velkou silou na tebe působí Země?

Výklad, řešené příklady + procvičení.

5 kreditů

Výpočet dráhy tělesa při rovnoměrném pohybu.

Výpočet dráhy tělesa při rovnoměrném pohybu.

Dnes se naučíme vypočítat dráhu tělesa, pokud známe jeho rychlost a dobu pohybu.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

4 kredity

Rychlost rovnoměrného pohybu

Rychlost rovnoměrného pohybu

 Dnes se seznámíme s pojmem rychlost rovnoměrného pohybu a také se naučíme rychlost počítat.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

2 kredity

Průměrná rychlost část

Průměrná rychlost část

 Dnes se seznámíme s pojmem rychlost rovnoměrného pohybu a také se naučíme rychlost počítat.

Výklad, řešené příklady + procvičení.

3 kredity

Skupenství

Skupenství

 Po dešti jsou chodníky mokré. Je-li teplý den, pak chodníky rychle uschnou. Co se s vodou na nich stalo? Voda se vypařila zpět do vzduchu

( stala se z ní vodní pára ).

V létě si do pití dáváme kostky ledu, aby pití zchladlo. Po nějaké době se led v nápoji rozpustí. 

Co je to vlastně skupenství ? Výklad a test v animaci.

4 kredity

Měření fyzikálních veličin

Měření fyzikálních veličin

 Některé vlastnosti těles můžeme měřit – např. umíme určit délku lavice, hmotnost jablka, objem ( množství ) vody ve sklenici, teplotu lidského těla.

Délka, hmotnost, objem a teplota jsou vlastnosti těles, které můžeme měřit. Takové vlastnosti nazýváme FYZIKÁLNÍ VELIČINY.

2 kredity

Látky a tělesa

Látky a tělesa

 Co znamená ve fyzice těleso ? Jak musíme těleso popsat. Dozvíte se v tomto prakticky zpracovaném výkladu, přednášce a zároveň testu.

3 kredity

Opakování fyziky 2

Opakování fyziky 2

Tento příspěvek, rada pomůže všem žákům a rodičům v postupu, jak se učit jednu z přírodních věd, fyziku. Dozvíte se , jak postupovat , jak se nechat prozkoušet, kde hledat apod. Navazuje na "Opakování fyziky 1"

6 kreditů

Opakování fyziky 1

Opakování fyziky 1

Tento příspěvek, rada pomůže všem žákům a rodičům v postupu, jak se učit jednu z přírodních věd, fyziku. Dozvíte se , jak postupovat , jak se nechat prozkoušet, kde hledat apod.