Novinky

Konference Mensa pro školy a školky 2012   (23.2.2012 10:03)


 Pozvánka na konferenci Mensa pro školy a školky 2012

Vážená/ý  paní ředitelko, pane řediteli

dovolte mi jménem Mensy ČR Vás pozvat k účasti na konferenci věnované problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků. V termínu 16. března 2012 proběhne v Praze v prostorách Kulturního domu Průhon v Řepích  konference „Mensa pro školy a školky“.

Cílem konference je praktická pomoc školám v práci s nadanými dětmi. Podporu nadání můžeme do jisté míry chápat jako výhodnou investici do budoucna. Mimořádně nadané děti vyžadují speciální výchovné a vzdělávací přístupy (nebo mají speciální výchovné a vzdělávací potřeby). Záměrem celé konference je zpřístupnit škol(k)ám, volnočasovým institucím, odborníkům a  rodičům co nejvíce materiálů, vzájemných kontaktů a informací využitelných při péči o nadané děti a mládež.

Paralelně s programem bude možné:

a) Praktické seznámení se s hrami a dalšími materiály vhodnými do výuky, zdroje takových materiálů, možnosti aplikace ve výuce.

b) domlouvat Dny Plné Her, založení Herního klubu, kurz, seminář, přednášku, testy IQ

c) domlouvat společné projekty

d) získat informace o pravidelném zasílání pracovních listů s hádankami pro předškoláky i dospělé

Zájemcům budou k dispozici - Didaktické pomůcky, smartphony - vzdělávací hry, materiály, pracovní listy, publikace zaměřené na nadané děti a mládež. Na akci budou výrobci a distributoři her a hlavolamů, nakladatelé, tvůrci didaktických materiálů, pedagogičtí odborníci i rodiče nadaných dětí. Dostatečný prostor bude dán vzájemné výměně zkušeností jak mezi pedagogickými pracovníky, tak i mezi představiteli nevládních neziskových organizací, politiky, rodiči i zástupci Mensy.

 
Další aktivity Mensy ČR

Logická Olympiáda                           - www.logickaolympiada.cz

Literární soutěž Terminus                - http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/terminus/sfk-terminus

TESTY IQ                                            - http://www.mensa.cz/testovani-iq/

NTC program                                      - www.mensantc.eu
Letní campy                                        - http://www.mensa.cz/nadane-deti/letni-campy/pobytove-campy/
 

Věřím, že v případě účasti na této jedinečné akci získáte řadu cenných informací o možnostech práce s nadanými předškoláky i školáky.

 
Se srdečným pozdravem,
Václav Fořtík
Předseda rady pro Dětskou Mensu ČR
Výkonný ředitel Centra nadání

www.mensa.cz

www.centrumnadani.cz

 

Konference Jak zabavit nadané dítě v hodině i mimo ni

Mensa pro školy a školky 2012 
Místo: KD Průhon, Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy
Termín: 16.3.2012, 9.30 - 15.00

Program konference:
 

9:15 - 10:00         BLOK MENSA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

9:15 – 9:30          T. Blumenstein Úvodní slovo - Mensa a nadané děti, Logická Olympiáda

9:30 – 9:45          J. Fořtíková        Obohacující materiály pro školy i školky, NTC projekt

9:45 – 10:00        V. Fořtík             Spolupráce škol(ek) a Mensy ČR
10:00 - 10:15       přestávka

10:15 - 11:10       BLOK DOBRÁ PRAXE ŠKOL

10:15 – 10:30      J. Rozehnal         Vzdělávání nadaných dětí na 8.ZŠ Frýdek – Místek, práce s předškoláky

10:30 – 10:45      A. Vávrová          Vzdělávání nadaných dětí na ZŠ K. Čapka, Praha 10

10:45 – 11.00      I. Klugová           Vzdělávání nadaných dětí na Prima škole, Ostrava

11:00 – 11:10      Předání ceny       PEDAGOGICKÝ POČIN ROKU

11:10 – 12:10      BLOK  MATERIÁLY PRO ROZVOJ NADÁNÍ DĚTÍ I.

11:10 – 11:25      R. Neubert           Vzdělávací webový portál UČENÍ ONLINE, TV projekt Nejlepší česká škola

11:25 – 11:40      J. Valášek            Webový portál - www.proskoly.cz

11:40 – 11:55      M. Kořenová      Figurková školka

11:55 – 12:35      Oběd

12:35 - 14:15       BLOK  MATERIÁLY PRO ROZVOJ NADÁNÍ DĚTÍ II.

12:35 – 12:50      GAMES4SMARTS Smartphonové aplikace pro předškoláky a mladší školáky.

12:50 – 13:10      V. Smejkal           Svět deskových her

13:10 – 13:30      I. Drbohlavová   Didaktické hry pro předškolní i školní výuku anglického jazyka

13:30 – 14:00      J. Vodička           Autor didaktických her, NIDM MŠMT

14:00 - 14:30       Diskuse
14:30 - 15:00       Zakončení konference

 
Registrační poplatek:

500,- Kč - s certifikátem od Centra nadání za absolvování kurzu Nadané děti - inspirace pro pedagoga (kurz má akreditaci MŠMT a lze na něj využít prostředky DVPP)

350,-Kč - bez certifikátu

100,-Kč je sleva pro pedagogy ze škol aktivně spolupracujících s Mensou (např. pořádáním LO, testování, přednášek atd.)
Více informací je na webu Mensy –
www.mensa.cz, přihlášky jsou:

http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=3468

 

Kontaktní osoba: Václav Fořtík, vaclav.fortik@mensa.cz , 603 234 368