Novinky

Vědomostní soutěž cyklus 2    (16.3.2012 17:16)


 Otázka 1.

 

Jaké byly mezi roky 5. a 10. největší feudální státy  ?
 1. Jednalo se o říši byzantskou a říše franskou.
 2. Byla to Arábie nebo též uváděná jako arabská říše a tzv. barbarská říše – bývalý Řím.
 3. Germánská říše a franská říše.
 4. Římská říše a Alexandrie
 5. Norská říše, říše dánská a Uherský stát.
 6. Ani jedná odpověď není správná – dopiš svoji verzi

Správná odpověď je č. 1

 

Otázka 2 

 

 

Co vyjadřuje výpočet na obrázku  ?
 1. Charakteristický výpočet obsahu nepravidelného jedenáctiúhelníku.
 2. Rovnice kuželosečky.
 3. Parametrická rovnice dynamiky zvuku.
 4. Jeden z výpočtu Alberta Einsteina související s fotoelektrickým efektem.
 5. Doposud nerozluštěná rovnice brazilského kmene Yanomami.
 6. Ani jedná odpověď není správná – dopiš svoji verzi.

Správná odpověď je č.2 

 

 

Otázka č. 3 Vyberte variantu dvou kombinací, které k sobě nepatří :

 1. Kilimandžáro + Togo
 2. Karel IV + Blanka z Valois
 3. Žába + Diptera
 4. Velký třesk + Ampére Andre Marie
 5. Olefin + Keton
 6. Fresnelova rovnice + Optika

 

 

Správná odpověď 4 ( tzn. chybná kombinace )  

 

 

Jak se jmenovala dcera Blanky z Valois ?

 

1. Markéta

2. Julie Anastazie Falcká

3. Kateřina Lucemburská

4. Jitka Kapetovská

5. Anna II. Falcká

 

Správná odpověď je : 1 ( Markéta ) a 3 ( Kateřina ) 

 

 

 

Vyberte možnost, kde všechny 3 státy patří do skupiny 7 nejlidnatějších států světa : 

 

1. Irán, Etiopie, Indonésie

2. Čína, Francie, Německo

3. Indie, Brazílie, Nigérie

4. Spojené státy, Pakistán, Bangladéš

5. Spojené království, Čína, Egypt

 

Správná odpověď je č. 3 : Indie, Brazílie, Nigérie

 

 

Najděte a označte souvislost : „Švýcarsko, Ladislav Pohrobek, Marie Terezie“ 

 

OTÁZKA : 

1. Ranný feudalismus

2. Místa a lidé s největším finančním vlivem

3. Vývoj kapitalismu

4. Nezávislost slova

5. Střední Evropa

6. Habsburkové

 

Správná odpověď : 5 Střední Evropa, 6 Habsburkové