Novinky

Vědomostní soutěž   (25.1.2012 9:03)


zima1.jpg

 Otázka 1 : Co je správně a jakého předmětu a  látky se týká tato věta ?

 

 1. Pro trojúhelník s přeponou „a“ a odvěsnami „c“ a „b“ platí:  c2 = a2+ b2 nebo a2 + b2 = c2
 2. Pro pravoúhlý trojúhelník s přeponou „c“ a odvěsnami „a“ a „b“ platí:  c2 = a2+ b2 nebo a2 + b2 = c2
 3. Pro trojúhelník s přeponou „a“ a odvěsnami „c“ a „b“ platí:  c2 = a2+ b2 nebo c2 + b2 = a2

Správně je odpověď č.2

 

Otázka 2 : Jak daleko je Atlantida ?

 1. Jedná se o jižní polární oblast rozprostírající se kolem jižního pólu Země. ( čtvrtý největší světadíl )
 2. Jedná se o řecké město na ostrově Zakynthos. Město se nachází asi 30km od letoviska Amoudi.
 3. Měla se nacházet ve vnějším oceánu za Herkulovými sloupy. Jediným zdrojem jsou Platonovy spisy (tzv. dialogy). Podle spisů se jedná o kontinent zničený mohutnou přírodní katastrofou přibližně v roce 9600 př. n. l
 4. Jedná se o tajemnou část tzv. šestiúhelníku  2780tis. m2 v Atlantickém oceánu u Karibských ostrovů.

Správně je odpověď č.3

 

Otázka 3 : Co byl Trojspolek ?

 

 1. Smluvně zakotvené spojenectví Rakousko-Uherska, Německa a Itálie před 1. světovou válkou ( nástupce Dvojspolku ).
 2. Byla to organizace založená Emanuelem Tonnerem a Miroslavem Tyršem. Předchůdce pozdějšího uskupení České obce sokolské .
 3.  Jedná se o první masovou výrobu pod jednotným řízením na území Krkonoš, která se specializovala na tkaní látek.
 4. Bývalá politická skupina seskupená okolo Františka Palackého.
 5. Ani jedná odpověď není správná – dopis svoji verzi.

 

 Správná odpověď je č.1

 

Otázka 4 : Kde se nachází  Upper Kuskokwim ?

 1. Jedná se o 5 největší vrchol v tzv. Zakarpatské Ukrajině. Je asi 320km od Kyjeva.
 2. Je název indiánského kmene, který žil v Severní Americe.
 3. Vyhaslá sopka na dně Středozemního moře. Jeden z 9 divů světa.
 4. Tajůplný palác Aztéků vytvořený v roce 1420 za vlády Chimalpopoca. Nachází se v Mexiku.
 5. Ani jedna odpověď není správná – je to chyták. Dopiš svoji verzi. 

Správná odpověď je č. 2

 

 

Otázka č.5 : Co je to Melanocyt?

 1. Typ duševní poruchy, jež se projevuje přecitlivělostí
 2. Je pigmentová buňka, z kategorie živočišných buněk, jež se nachází v pokožce .
 3. Jedná se o jednu z vrstev filmového pásu, na kterou se zaznamenává zvuk.
 4. Je buňka, která se nachází v oku .
 5.  Ani jedna odpověď není správná – je to chyták. Dopiš svoji verzi. 

POZOR : Správné odpovědi jsou 2 :  Správně je 2 a také 4 !

 

Otázka č. 6 : Co je to Monomer +  do jaké předmětu patří ?

 1. Jedná se část diody zajišťující zvukový přenos v tzv. mono kvalitě – hudební výchova
 2. Polymer je látka sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem – fyzika.
 3. Alessandro Monomer je italský básník z přelomu 18. až 19. století. – český jazyk – literatura
 4. Základní stavební jednotka pro tvorbu sloučenin. Používaná se k výrobě makromolekulárních látek – chemie
 5. Ani jedna odpověď není správná – je to chyták. Dopiš svoji verzi. 

 Správná odpověď je č.4

 

Otázka č.7 Které z dnešních zvířat patří do stejného řádu předchůdců kytovců  ?

 1. Do stejného řádu předchůdců kytovců patří žirafa.
 2. Do stejného řádu předchůdců kytovců můžeme řadit také krokodýla.
 3. Briareós je tajemné zvíře žijící v pouštích Karakumu, jež umí stejně dobře přežít v suchu jako i hodiny pod vodou.
 4. Plaz Taipan je nejbližším předchůdcem dnešních kytovců.
 5. Nejbližším dnešním příbuzným kytovců je ze stejného řádu kapr obecný.
 6. Ani jedná odpověď není správná – dopiš svoji verzi.

Správná odpověď je č.1 ( předchůdci - řád sudokopitníci - i když nejblíže by to byl z dnešních zvířat hroch )