Novinky

ZŠ Borovany - partner UČENÍ ONLINE   (15.7.2009 20:02)


mestank1.jpg

Název partnera . Základní škola Borovany

Borovany se nacházejí v malebném prostředí Třeboňska . Kousek do Českých Budějovic a co by kamenem dohodil do Ledenic
Motto:
" ... v každé dobře spořádané obci, budže jest město, městečko nebo ves, má býti škola, do níž by mládež všecka k cvičení oddávána, a tak pospolu vedena byla."
Jan Amos Komenský
 
Vyjimečnost :  Škola s podporou alternativních metod výchovy . Jedna z mál základních škol s vlastním bazénem
Historie :
První zmínku o škole v Borovanech nacházíme v seznamu katolických farních škol. Tento nejnižší typ církevních škol poskytoval elementární vzdělání. Děti se učily číst, psát a počítat. Středověká společnost neznala soustavu škol v dnešním smyslu, nebyla zavedena školní docházka od určitého věku, střední a vyšší vzdělání bylo prakticky výhradně pro chlapce ze šlechtických rodin.
Po zpustošení Borovan v počátcích třicetileté války byla škola obnovena, což dokládají položky obecních účtů z let 1637 - 1638. Purkmistrovská úřední lejstra jsou zajímavým dokladem o hospodaření na borovanské radnici. Například purkmistr Bartoloměj Bláha vydal 27. dubna 1638 truhláři šest krejcarů za spravení šráku pod stoleček do školy. Na jiném místě se dočítáme, že purkmistr Benedikt Kejšar zaplatil 5. července 1638 za čtyři panty, dva k sednici školní a dva k poklopu do obecní kolny, 30 krejcarů.
V roce 1835 byla z učitelova bytu v domě čp. 103 zřízena druhá třída. Učitel pak bydlel na různých místech, teprve od roku 1848 přesídlil na zámek za roční činži 100 zlatých. V roce 1884 byla otevřena třetí třída v sousedském domě čp. 106. Dům byl postaven v roce 1873. Říkalo se mu purk, později kampelička. Vyučovalo se zde v letech 1884 - 1887. Postupně v něm byla zřízena četnická stanice, knihovna, pošta, městský národní výbor a městský úřad.
V roce 1885 se usnesla místní školní rada, že se v Borovanech postaví nová čtyřtřídní školní budova. Plán školy zhotovil knížecí schwarzenberský stavitel v Třeboni K. Kühnel. Stavbu provedli stavitelé Stutz z Trhových Svinů a Haberle z Dobré Vody nákladem 13 tisíc zlatých. Základní kámen k nové budově byl vysvěcen 18. května 1886 a již 30. listopadu téhož roku proběhla kolaudace. Ke zřízení čtvrté třídy došlo v roce 1888, 1. lednem 1897 byla povolena pátá třída. V této škole se učilo v letech 1887 - 1993.
 
Současnost :
Škola se dnes zaměřuje na podporu ICT výuky a tak UČENÍ ONLINE je blízkým partnerem. ZŠ má 9. samostatných tříd, ročníků
 
Přejeme škole ať se ji v malebném kraji daří a všichni jsou stále tak optimisticky naladění jako na fotografii z masopustu
 Více ne www.zsbo.cz