Novinky

ZŠ Dubá - partner UČENÍ ONLINE   (18.6.2009 16:44)


log_zs_duba.jpg

Název partnera . Základní škola Dubá, okres Česká Lípa

Vyjimečnost :  V roce 2008 získala škola titul Ekoškola a to vůbec jako druhá škola v Libereckém kraji. Aktivně se věnuje enviromentální výchově .

Historie :

První škola v Dubé se dnes již nedá zjistit, jisté je však, že se její počátky dají vysledovat již od 14. století. Podle tehdejších poměrů bylo její otevření především dokladem osvícené vrchnosti, českého rodu Berků, protože mnoho škol tehdy ještě neexistovalo. Škola se těšila značné úctě. Byla postavena v blízkosti farního kostela Nanebevzetí Pany Marie. Česká škola se udržela až do třicetileté války, pod správou rodu Berků. V roce 1621 bylo celé obrovské panství Berkům odňato a prodáno panu Adamovi, hraběti z Valdštejna a po zavraždění Albrechta z Valdštejna bylo přiděleno svobodnému pánu Richardu Waltrovi Butlerovi. Příliv nového obyvatelstva, především německého původu, se odrazil ve školství. V roce 1692 školní budova vyhořela, znovu byla postavena  roku 1726 dalším majitelem dubského panství Františkem Šporkem. Nebylo vyjímkou, že jednu třídu navštěvovalo i 70 žáků.

Současnost :

V současné době škola dbá na inidviduální přístup ke každému žákovi a navíc má mnoho mimškolních aktivit, vzpomeňme :

Angličtina pro první stupeň Logopedická náprava

 

Výtvarný kroužek

Pěvecký sbor  

Hra na hudební nástroj individuální

Chovatelský kroužek

Tenis výběr

Flétnička individuální 

nebo i kermaickou dílnu.

Škola nabízí i konzultační hodiny jak pro rodiče, tak žáky. Tzn. že se můžete v případě , že předmětu-látce nerozumíte zeptat a doučit.

Přejeme škole,tj. všem učitelům a i dětem ať se jim daří ....