Dějepis

           
              

 

"Vítejte v modulu Dějepis!

Pokud se chcete na něco zeptat nebo si nechat doporučit od učitele ?Registrujte se!     


Československo 1948-1953

Československo 1948-1953

 Krátký flešový dokument popisující dějiny Československa v letech 1948-1953, v době největší komunistické totality. Navazuje na dokument "Poválečné Československo."

VESELÁ TRIČKA - užitečný dárek k Vánocům

1 kredit

Poválečné Československo

Poválečné Československo

Prezentace s výkladem na téma poválečné Československo. Dozvíte se více o událostech po roce 1945 a postupném nástupu diktatury komunismu.

3 kredity

Dějepisný kvíz č. 1

Dějepisný kvíz č. 1

Soubor otázek s automaticky nastaveným hodnocením a počtem bodů, jež prověří Vaše znalosti z látky dějepisu. Příklad v kterém roce upravila Marie Terezie školství ? 

3 kredity

Marie Terezie a Josef II.

Marie Terezie a Josef II.

 Stručný výtažek informací o panovnících Marii Terezii a Josefu II.  Obshuje pouze vyklad látky .

0 kreditů

Svět po roce 1945 - po 2. světové válce

Svět po roce 1945 - po 2. světové válce

 Jaké hlavní události se staly ve světe po ukončení 2. světové války. Na to vám odpoví tento dokument. Dokument je vhodný jako výklad látky nebo krátké opakování.

3 kredity

Aztéková - Předkolumbovská Střední Amerika

Aztéková - Předkolumbovská Střední Amerika

 Zda víte, kdo to byli Aztékové ? Kde a kde žili ? Co vynalezli ? Jaký a proč byl jejich konec . Krátký dokument popisující základní charakteristiku .

2 kredity

Fascinující říše Inků  - Inkové

Fascinující říše Inků - Inkové

Kdo byli Inkové ? Tajemná a mnoha bájemi opředená říše, která zanikla pod nájezdy Španělů. Říše, která se rozkládala na velké části dnešní Jižní Ameriky. Fascinujíc říše inků . Podívejte se na mnoho zajímavých informací.

 NOVINKA !  TV pořad Nejlepší česká škola  www.nejlepsiceskaskola.cz

7 kreditů

Julius Caesar

Julius Caesar

Automaticky se posunující dokument o slavném římským vojevdci Gaius Iulius Caesar . Čím se proslavil ? Data, bitvy, mapy, tažení....

4 kredity

Athény

Athény

Automaticky se posunující dokument, který Vám dá pár zajímavých informací o Athénách.

 Hrajte vědomostní DOMINO a vyhrajte výbavu do školy  ZDE

 

0 kreditů

Kvíz z dějepisu

Kvíz z dějepisu

Interaktivní Chcete si zábavnou formou zopakovat látku z dějepisu za 7. až 8. ročník ?  Spuste si tento dokument, kde se například dozvíte , kdo to byl Homér, Attika, Polis, jak se jmenoval legendární marathónský běžec atd.

2 kredity

Slované

Slované

INTERAKTIVNÍ  Jaký byl způsob života našich předků ? Kde a jak žili Slované ? Dozvíte se v tomto interaktivním dokumentu.

7 kreditů

Reformace

Reformace

Web interaktivní prezentace , Co to byl odpustek a k čemu sloužíl ?  kdo byl John Vinklef ? Kod byl Jan Hus ? A čím se proslavil Martin Luther  ?

5 kreditů

Vánoce v minulosti

Vánoce v minulosti

Jak vypadaly Vánoce v historii Vám ukáže tento dokument. Poutavá animované prezentace PowerPoint

5 kreditů

Imperialismus počátek 20. století

Imperialismus počátek 20. století

Co je to imperialismus ? Proč vznikl ? Jaký býl konec 19. století a počet století 20 ? Kdo to byl V.I.LENIN, Monet, Čajkovsky, Wilde a co je spojovalo a co rozdělovalo ? Jak vypadal svět : USA, Rusko, Británie ? Co to byla Trojdohoda a co Trojspolek ? Proč vznikly -  Impresionismus, symbolismus, secese .. ? Více v dokumentu.


Václav Havel - prezident a dramatik

Václav Havel - prezident a dramatik

To nejpodstatnější o největší osobnosti polistopadových dějin ! Prvním polistopadovém československém a následně českém presidentovi a jeho dráze úspěšného dramatika

5 kreditů

2. světová válka postup na frontě

2. světová válka postup na frontě

Interaktivní dokument o vývoji útoků a fronty v 2. světové válce. Podívejte se na mapu postupu hitlerovského Německa a následných protiútoků ze západu a východu. Napiště na toto téma referát

Doporučte tuto učební látku svým známým na Facebooku ZDE

 

 

8 kreditů

Vývoj Rakousko-Uherska a Čechy

Vývoj Rakousko-Uherska a Čechy

Pročtěte si poutavý dokument , který Vás zorientuje v době konce Rakouska-Uherska v českých zamích a varianty, které by mohly nastata, kdyby R-U neprohrálo válku.

6 kreditů

Francois Villon

Francois Villon

François Villon (1429 Paříž – 1463 či později) byl francouzský básník. Jeho pravé jméno bylo François de Montcorbier nebo François des Loges (jméno Villon převzal od pařížského kaplana Guillauma de Villon, nejspíš z vděčnosti). Více v prezentaci !

4 kredity

Giacomo Casanova

Giacomo Casanova

NÁŠ TIP ! : Poutavá a perfektně zpracovaná prezentace o jménu, které je u nás spojováno pouze se záletnictvím - Giacomo Casanova. Víte, že ale tento člověk byl i zdatný diplomat  a zemřel v Česku ? Shédněte tuto perektní prezentaci kolegy Miroslava Ptáčka.

Doporučte tuto učební látku svým známým na Facebooku ZDE

11 kreditů

Výroba středověk

Výroba středověk

Interaktivní : Středověk je obecně popisován jako obodbí  tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace , jaká však byla výroba a čím se vyznačovala v tomto obodbí ? Dočtete se v této velmi pěkně zpracované prezentaci od Miroslava Ptáčka

13 kreditů

1.světová válka část 2

1.světová válka část 2

Co bylo bezprostřední příčinou 1. světové války ? Jaký byl její průběh, po jednotlivých letech a jaké její důsledky . Včetně krátkého testu na konci.

12 kreditů

2. světová válka část 2.

2. světová válka část 2.

Krok po kroku půjdete v dokumentu věnovaném 2. světové válce. Bodově, ale při tom výstižně zpracovaný 21 stránkový dokument Vám bude líčit růst diktátu Adolfa Hitlera i jeho postupný pád. V dokumentu půjdete rok, po roku od Německa, do Československa a dále na východ a západ. Až k pádu fašistického Německa. Na konci Vás čeká TEST pro prozkoušení toho, co jste si zapamatovali.

14 kreditů

Arabská říše

Arabská říše

V tomto dokumentu najdete ,  jak vznikla a  jak se vyvíjela tzv . Arabská říše. Vysvětlíme si, do to byl byl Mohamed , co hlásil v tehdejší době. Dale se dozvíte co byl a je Korán, atd. Včetně krátkého testu

Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku zde


Franská říše

Franská říše

Kdo to byly Merovejovci ? Kdy se datuje nástup Franků ?Znáš Karla Martela ? Vše podstatné zpracované do prezentace PowerPoint

6 kreditů

Vznik Země

Vznik Země

Bodový extrakt zabývající se vznikem planety Země. Vývojem na Zemi, podmínkách a vývoji člověka. Opět včetně krátkého testu.

9 kreditů

Vilém I. dobyvatel

Vilém I. dobyvatel

Čím se proslavil Vilém I. dobyvatel ? Proč se mu říkalo Bastard ? V kolika letech nastoupil na trůn a v jaké době a komu vládl ? PLUS spousta dalších užitečných a hlavně zajímavých informací

4 kredity

Svatá Anežka Česká

Svatá Anežka Česká

O co se zasloužila Anežka Česká. Kdo byl její otec. Proč  a kým byla následně prohlášena za svatou

 Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku ZDE

2 kredity

Alexandr Makedónský

Alexandr Makedónský

Jak se dostal k trůnu mladý Alexandr a kdo byl jeho otcem ? Kdo byl úhlavním nepřítelem Alexandra a jak se s tímto rivalem vypořádal ? Kam až se začala rozpína říše zvaná Alexandrie ? Jaký byl konec této říše a jak zemřel velký válečník Alexandr Makedónský ?

 Doporučte tuto učební látku svým známým na facebooku ZDE

5 kreditů

Křižácké výpravy

Křižácké výpravy

Proč vznikly křižácké výpravy ? Co měly za cíl tyto bojové cesty ? Kdo je inicioval ? Jak skončily a proč ? Zda-li pak znáte jméno Urban II ? Kolik lidí nalákaly křižácké výpravy do svých řad - 5-10-20-30-100 tisíc ?

3 kredity

Vikingové

Vikingové

Odkud pocházelo společenství Vikingů ? Kdy datujeme období Vikingů ?  Jaká místa osídlovali ? Čím se Vikingové vyznačovali ...+   mnoho zajímavostí a krátky test

6 kreditů

Pravěk-Slované souhrně

Pravěk-Slované souhrně

Čím se vyznačovala jednotlivá období od pravěku - po obodbí tzv. Slovanů? Jak se liší starší a mladší doba kamenná . A jak vznikl název Čechy , od jakého kmene ? Pouze stručně -souhrně . + krátký text.

4 kredity

Pravěk (prezentace)

Pravěk (prezentace)

Jeden z dalších dokumentů od našich aktivních žáků. V tomu power pointovém dokumentu se dozvíte stručně - vývoj člověka . Čím byly charaketristické obodbí : "TŘETIHORY, ČTVRTOHORY ...Jak se vyvíjel druh Homo.

6 kreditů

Vznik Rakousko-Uherska

Vznik Rakousko-Uherska

Proč muselo vzniknout Rakousko Uhersko ? Jakou státní formu, monarchii nahradilo ? Co se dělo v Čechách ? Jaké důsledky rozdělení Rakouska mělo na okolní svět - včetně malého testu na vyzkoušení znalostí

 Diskutujte  o této učební látce se svými známými na facebooku ZDE

 

6 kreditů

Mezopotámie ( dokument 2 )

Mezopotámie ( dokument 2 )

Dokument o Mezopotámii č. 2. Dozvíte se kde se nacházela ? Kdy, v jakém letopočtu + vůdčí osobnosti této civilizace

7 kreditů

Realismus a 2.polovina 19.století

Realismus a 2.polovina 19.století

Co to byl realismus ? Proč vznikl ? Kdo jsou jeho zástupci. A jak vypadala Evropa v 2.polovině 19. století. Včetně krátkého testu

9 kreditů

Pravěk

Pravěk

Jaký byl předchůdce člověka ? Jak se lišila jednotlivá obodbí v pravěku a mnohem více včetně krátkého testu na prozkoušení zapamatovaných informací .

10 kreditů

Průmyslová revoluce a romantismus

Průmyslová revoluce a romantismus

Základní informace o tom, kdy vznikla proč průmyslová revoluce. Kde byly její počátky a jaké obory ovlivnila nejvíce ! Následně jaké myšlenkové směry v té době byly populární a čím byl kulturní a životní styl romantismus.

6 kreditů

Počátky kapitalismu a České obrození

Počátky kapitalismu a České obrození

Dokument, který Vás provede především druhou polovinou 18. století až do poloviny století 19. Zorientuje Vás , jaké změny v tomto období nastaly. Co se dělo za oceánem , v USA . Jak vypadá Habsubrská monarchie a jak se lišili v té době její vládcové. Co je to České národní obrození a kdo jsou to buditelé ? Včetně krátkého testu na konci .

7 kreditů

Revoluční hnutí 1. pol. 19. století

Revoluční hnutí 1. pol. 19. století

Dokument pojednávající o revolučním hnutí v 1. pol. 19 stol. Pokud chcete vědět co se v tomto období odehrálo a co to byla např. národnostní revoluce, dozvíte se v tomto dokumentu více.

4 kredity

Počátky občanské společnosti

Počátky občanské společnosti

Dokument, který Vám např. prozradí kdo byl a o co se zasloužil Jean Jacques Rousseau . Čím se proslavila Marie Terezie a jaký styl a kultura dominovaly v 17.-18. století. Na konci dokumentu naleznete opět známý test na procvičení zapamatování

6 kreditů

Humanismus a renesance

Humanismus a renesance

Stručný dokument pojednávající o společenském hnutí Humanismu a renesanci. Co propaguje humanismus a jak a kde se nejvíce rozvíjí renesance? Kdo byl např. Dante?

2 kredity

Dějepis TEST obecných znalostí č.1

Dějepis TEST obecných znalostí č.1

Automatický - Interaktivní test, který Vás okamžitě ohodnotí na základě Vašich znalostí . Průřezově otestuje Vaše znalosti zejména z 2. stupně ZŠ. A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán.

5 kreditů

Novověk aneb doba Angeliky a Ludvíka XIV.

Novověk aneb doba Angeliky a Ludvíka XIV.

Kdo to byl Petr Veliký, Ludvík XIV, Kateřina II ? Co charakterizuje dobu novověku ? Jak se mění kultura a život osob. Dozvíte v dokumentu, jehož součástí jsou žlutě označené pasáže, co si zapamatovat, zestručněné bleskovky a test.

7 kreditů

Pozdní středověk

Pozdní středověk

Vyzkoušejte si znalosti z doby 14.-15. století. Víte čím byla tato charakteristická a co vše se dělo ve světě. Stáněte si praktický dokumnet včetně testu


Čechy - dějiny

Čechy - dějiny

 Praktický jednostránkový substrát toho nejpodstatnějšího sledu českých dějin.

5 kreditů

Doba BRONZOVÁ až ŘÍM

Doba BRONZOVÁ až ŘÍM

Praktický jednostránkový substrát toho nejpodstatnějšího sledu dávné historie, data, osoby, státy. Nepotřebujete vědět vše, jen to podstatné.

3 kredity

Český stát a jeho počátky

Český stát a jeho počátky

 Praktický jednostránkový substrát toho nejpodstatnějšího z počátku českého státu.

3 kredity

Svatý Václav

Svatý Václav

Poměrně obsáhlý "příběhový" dokument o životě Sv. Václava včetně fotografié. +Prakticky zaškrtnuté žluté pasažé, co by sis měl zapamatovat.

9 kreditů

Karel IV

Karel IV

 Praktický dvoustránkový substrát toho nejpodstatnějšího z doby Karla IV. Nepotřebujete vědět vše, jen to podstatné.

3 kredity

Husité

Husité

 Praktický jednostránkový substrát toho nejpodstatnějšího z  nástupu husitského hnutí.

5 kreditů

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Vše, co chcete vědět o třicetileté válce včetně české kontraverzní postavy Albrechta z Valdštejna včetně obrázků a mapy uspořádání Evropy.

7 kreditů

1. světová válka

1. světová válka

Vše, co potřebujete znát o 1. světové válce. Včetně dobových obrázků, map a zajímavostí.

10 kreditů

2. světová válka > TIP

2. světová válka > TIP

Kompletní materiál, dokument týkající se 2. světové války včetně tabulky důležitých dat, průběhu, zajímavostí, fotografií.

8 kreditů

Hitler a jeho doba

Hitler a jeho doba

Velmi unikátní dokument plný faktografických dat ale i zajímavostí. Černobílé ale i barevné fotogalerie ze života, nástupu a pádu Adolfa Hitlera (pohled do jeho veřejného i soukromého života).

10 kreditů

Stalin a jeho doba

Stalin a jeho doba

Další zajímavý podklad plný  informací a dat. Od mladého, nerozvážného až k starému a mocnému! Ale i vývoje nástupu k moci a následné posilování rozdělení světa pod vládou socialismus.

5 kreditů

Napoleon Bonaparte a jeho doba

Napoleon Bonaparte a jeho doba

Mnohomým zatracovaný, mnohými uznávaný - ten, který měl IQ180, fenomenálně zvítězil v mnoha bitvách a ten, který byl u zrodu Mezinárodního měnového fondu nebo Mezinárodního červeného kříže. Vše, co potřebujete znát z jeho doby včetně fotografií.

8 kreditů

Starověká Mezopotámie

Starověká Mezopotámie

Dokument o říši zvané Mezopotámie, jaká byla její kultura, náboženství, písmo, věda a umění.

4 kredity

Přemyslovci

Přemyslovci

Dokument, který pojednává o vládě a pádu rodu Přemyslovců. Víte, kdo byl první Přemyslovec a kdo poslední? Kdo vedl bitvu u Chlumce?

12 kreditů

Velká Morava

Velká Morava

Jeden z prvních historických kamenů českého státu. Víte, kdo byl největší postavou tzv. Velké Moravy a jak tento "stát" vznikl ? Kdo tobyl Cyril a Metoděj. Jak dlouho trval tento stát

8 kreditů

Český stavovský stát

Český stavovský stát

Nástup Habsburků na trůn. Co to byla defenestrace? Bitva u Moháše. Včetně směrů a zástupců umění - humanismus a renesance.

11 kreditů

Starověký Řím

Starověký Řím

Víte, kdo to byl Hanibal ? Markus Aurelius a kdo plebejci ? Velmi obsáhlý dokument o dějinách a vývoji Říma v době vznik, republika,círaři, církve, zánik. Včetně označených pasáží k zapamatování a shrnutí celého učiva na závěr ve 2 přehledných stranách.

19 kreditů

Starověké Řecko

Starověké Řecko

Obsáhlý dokument na téma Starověké Řecko - jak vzniklo, kdy byla doba temna Řecka, kdo byli Helénové, kdo oligarchové, jak vznilka Sparta a Athén, kdo to byla Alexandr Veliký - včetně podtrhaných pasáží, které se máte naučit

17 kreditů

Vrcholný středověk - doba rytířů

Vrcholný středověk - doba rytířů

Doba rytířů, tak by se dala nazvat doba v 11- cca 14 století , nazývaná též  Vrcholný středověk . Dokument, který má 2 stručné strany substrátu, co je třeba si pamatovata + doplňující rozbor. Dozvíte se např. kdo byl Jiřík z Poděbrad, co to byly křížové výpravy, čím je pověstná bitva u Lipan a další

14 kreditů

Raný středověk

Raný středověk

Kdo byl Karel Veliký ? Jak vznikl raný středověk a co lze považovat za takto definované období ? Obsáhý dokument včetně vnořeného shrnutí a označení , co se máte naučit a co zapamatovat .

9 kreditů